Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

13

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Xuyên Qua Thiên Long Chi Tà Đế Đoàn Dự

Truyện có 410 chương.
1
Tai họa bất ngờ
2
Thức tỉnh cùng tìm được lang hoàn phúc địa
3
Vô lương ý niệm trong đầu
4
Được đến thần công
5
Học thành thần công
6
Được Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp
7
Bắc minh thần công sơ hiển uy (nhất)
8
Bắc minh thần công sơ hiển uy (nhị)
9
Trương Tam hòa Lý Tứ (nhất)
10
Trương Tam hòa Lý Tứ (nhị)
11
Đẩy ngã chung linh tiểu nha đầu (nhất)
12
Đẩy ngã chung linh tiểu nha đầu (nhị)
13
Chung linh yêu mị
14
Chung linh yêu mị (nhị)
15
Gặp Mộc Uyển Thanh (nhất)
16
Gặp Mộc Uyển Thanh (nhị)
17
Gặp Mộc Uyển Thanh (tam)
18
Mối tình đầu (nhất)
19
Mối tình đầu (nhị)
20
Uyển Thanh ghen tị! (nhất)
21
Uyển Thanh ghen tị! (nhị)
22
Uyển Thanh ghen tị! (tam)
23
Vân trung hạc hiện
24
Nam Hải ngạc thần hiện
25
Diệp nhị nương hiện
26
Cường bạo Diệp nhị nương (nhất)
27
Cường bạo Diệp nhị nương (nhị)
28
Cường bạo Diệp nhị nương (tam)
29
Cường bạo Diệp nhị nương (tứ)
30
Cường bạo Diệp nhị nương (ngũ)
31
Tai họa bất ngờ
32
Thức tỉnh cùng tìm được lang hoàn phúc địa
33
Vô lương ý niệm trong đầu
34
Được đến thần công
35
Học thành thần công
36
Được Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp
37
Bắc minh thần công sơ hiển uy (nhất)
38
Bắc minh thần công sơ hiển uy (nhị)
39
Trương Tam hòa Lý Tứ (nhất)
40
Trương Tam hòa Lý Tứ (nhị)
41
Đẩy ngã chung linh tiểu nha đầu (nhất)
42
Đẩy ngã chung linh tiểu nha đầu (nhị)
43
Chung linh yêu mị
44
Chung linh yêu mị (nhị)
45
Gặp Mộc Uyển Thanh (nhất)
46
Gặp Mộc Uyển Thanh (nhị)
47
Gặp Mộc Uyển Thanh (tam)
48
Mối tình đầu (nhất)
49
Mối tình đầu (nhị)
50
Uyển Thanh ghen tị! (nhất)
51
Uyển Thanh ghen tị! (nhị)
52
Uyển Thanh ghen tị! (tam)
53
Vân trung hạc hiện
54
Nam Hải ngạc thần hiện
55
Diệp nhị nương hiện
56
Cường bạo Diệp nhị nương (nhất)
57
Cường bạo Diệp nhị nương (nhị)
58
Cường bạo Diệp nhị nương (tam)
59
Cường bạo Diệp nhị nương (tứ)
60
Cường bạo Diệp nhị nương (ngũ)
61
Diệp nhị nương quy tâm
62
Chiến tứ đại ác nhân (nhất)
63
Chiến tứ đại ác nhân (nhị)
64
Chiến tứ đại ác nhân (tam)
65
Chiến tứ đại ác nhân (tứ)
66
Chiến tứ đại ác nhân (ngũ)
67
Mộc Uyển Thanh quy tâm
68
Đẩy ngã Mộc Uyển Thanh (nhất)
69
Đẩy ngã Mộc Uyển Thanh (nhị)
70
Đẩy ngã Mộc Uyển Thanh (tam)
71
Đẩy ngã Mộc Uyển Thanh (tứ)
72
Đẩy ngã Mộc Uyển Thanh (ngũ)
73
Đẩy ngã Mộc Uyển Thanh (lục)
74
Đẩy ngã Mộc Uyển Thanh (thất)
75
Đẩy ngã Mộc Uyển Thanh (bát)
76
Đẩy ngã Mộc Uyển Thanh (cửu)
77
Đẩy ngã Mộc Uyển Thanh (chung)
78
Nổi tiếng giang hồ
79
Cắn nuốt "Mãng cổ chu cáp" !
80
Điên cuồng phát tiết!
81
Đi thành Đại Lý
82
Trang mất trí nhớ thành công lẫn vào Trấn Nam Vương phủ!
83
Trước mặt đoạn chính thuần mặt chiếm đao bạch phượng tiện nghi!
84
Rốt cuộc đến Lục Mạch Thần Kiếm rồi!
85
Cầm Vận tiểu trúc có kiều nữ
86
Hai tiếu tỳ xuân tâm manh động
87
Thi kế đến mạn đà la sơn trang!
88
Dạy dỗ Vương phu nhân ―― lý thanh la!
89
Hòa lý thanh la vừa ăn cơm một bên tán tỉnh!
90
Lại đối lý thanh la tiến hành kích tình bốn phía dạy dỗ!
91
Hai tiếu tỳ xuân tâm lại nảy mầm!
92
Lý Thương Hải đến tột cùng là người thế nào của ngươi?
93
Lần thứ ba kích tình dạy dỗ lý thanh la!
94
Vương Ngữ Yên rốt cục phương tâm sơ động!
95
Trước khi rời đi sung sướng cuộc sống!
96
Trước khi rời đi cùng lý thanh la kích tình!
97
Tới "Nghe nước hoa tạ" !
98
Vương Ngữ Yên show time!
99
Vương Ngữ Yên show time chấm dứt cùng Đoàn Dự lẻn vào "Hoàn thi thủy các" !
100
"Hoàn thi thủy các" nội kinh hiện Hoà Thị Bích!