Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu

Truyện có 143 chương.
1
Quyển 1 Chương 1: Nam Nhân Nguy Hiểm
2
Quyển 1 Chương 2: Thiên Khải Đế Đô – Vân Đô
3
Quyển 1 Chương 3: Hi Vọng Và Tinh Thần Phấn Chấn Của Mộ Dung Quân
4
Quyển 1 Chương 4
5
Quyển 1 Chương 5: Thái Tử Đông Phương Trạch
6
Quyển 1 Chương 6: Hảo Y Đường
7
Quyển 1 Chương 7: Hoàng Thất Đấu Tranh
8
Quyển 1 Chương 8: Tô Diệp Ngâm
9
Quyển 1 Chương 9: Cung Yến
10
Quyển 1 Chương 10
11
Quyển 1 Chương 11
12
Quyển 1 Chương 12: Sao Nàng Lại Tới Đây?
13
Quyển 1 Chương 13: Cưới Mẹ Kế?
14
Quyển 1 Chương 14: Đồng Ý Lời Mời Du Hồ
15
Quyển 1 Chương 15: Bị Đẩy Xuống Nước
16
Quyển 1 Chương 16: Gặp Lại Tại Ôn Tuyền
17
Quyển 1 Chương 17: Trả Giá Cao Để Được Sống
18
Quyển 1 Chương 18: Không Làm Được
19
Quyển 1 Chương 19: Bảo Vệ
20
Quyển 1 Chương 20: Đông Phương Nhuận Kiêu Ngạo
21
Quyển 1 Chương 21: Phong Mang Sơ Lộ
22
Quyển 1 Chương 22: Tướng Quân Đã Xảy Ra Chuyện
23
Quyển 1 Chương 23: Để Cho Ta Thử Một Chút
24
Quyển 1 Chương 24: Ban Thưởng
25
Quyển 1 Chương 25: Có Chút Tà Ác
26
Quyển 1 Chương 26: Đông Phương Thực Vô Sỉ
27
Quyển 1 Chương 27: Thái Y Viện
28
Quyển 1 Chương 28: Bị Để Ý Tới
29
Quyển 1 Chương 29: Nàng Ta Không Có Tư Cách
30
Quyển 1 Chương 30: Tình Phụ Tử
31
Quyển 1 Chương 31: Rời Đi
32
Quyển 1 Chương 32: Sở Linh Nhi
33
Quyển 1 Chương 33
34
Quyển 1 Chương 34: Hoàng Tẩu???
35
Quyển 1 Chương 35
36
Quyển 1 Chương 36: Nhặt Được, Thưởng Nàng!
37
Quyển 1 Chương 37: Sở Dạ Tiến Một Bước
38
Quyển 1 Chương 38: Tài Nữ Tỷ Thí Bắt Đầu
39
Quyển 1 Chương 39: Tài Nữ Mọi Nhà
40
Quyển 1 Chương 40: Thủ Xảo
41
Quyển 1 Chương 41: Gây Sự
42
Quyển 1 Chương 42: Bao Che
43
Quyển 1 Chương 43: Đã Xảy Ra Chuyện
44
Quyển 1 Chương 44: Không Thể Giải Thích
45
Quyển 1 Chương 45: Phù Dung Xuân Khuê
46
Quyển 1 Chương 46: Giao Dịch, Đáng Giá
47
Quyển 1 Chương 47: Lên Đường
48
Quyển 1 Chương 48: Vì Sao Phải Cứu?
49
Quyển 1 Chương 49: Yêu Đao Phi Nguyệt, Sư Muội?
50
Quyển 1 Chương 50: Lạc Anh Cách
51
Quyển 1 Chương 51: Ngươi Dạy Cho Ta
52
Quyển 1 Chương 52
53
Quyển 1 Chương 53: Thiên Y Thần Điển
54
Quyển 1 Chương 54: Đồng Mệnh Cổ
55
Quyển 1 Chương 55: Đổi Tướng
56
Quyển 1 Chương 56: Đêm Hôm Trước
57
Quyển 2 Chương 1: Tiểu Cao Triều, Ba Vạn Bộc Phát! Cầu Xin Định Thủ Lĩnh! (1)
58
Quyển 2 Chương 2: Tiểu Cao Triều, Ba Vạn Bộc Phát! Cầu Xin Định Thủ Lĩnh! (2)
59
Quyển 2 Chương 3: Tiểu Cao Triều, Ba Vạn Bộc Phát! Cầu Xin Định Thủ Lĩnh! (3)
60
Quyển 2 Chương 4: Tiểu Cao Triều, Ba Vạn Bộc Phát! Cầu Xin Định Thủ Lĩnh! (4)
61
Quyển 2 Chương 5: Tiểu Cao Triều, Ba Vạn Bộc Phát! Cầu Xin Định Thủ Lĩnh! (5)
62
Quyển 2 Chương 6: Chương 1 (6)
63
Quyển 2 Chương 7: Chương 1 (7)
64
Quyển 2 Chương 8: Chương 1 (8)
65
Quyển 2 Chương 9: Chương 1 (9)
66
Quyển 2 Chương 10: Chương 1 (10)
67
Quyển 2 Chương 11: Chương 1 (11)
68
Quyển 2 Chương 12: Chương 1 (12)
69
Quyển 2 Chương 13: Chương 1 (13)
70
Quyển 2 Chương 14: Chương 1 (14)
71
Quyển 2 Chương 15: Chương 1 (15)
72
Quyển 2 Chương 16: Chương 2: Vạn Canh (1)
73
Quyển 2 Chương 17: Chương 2 (2)
74
Quyển 2 Chương 18: Chương 3: Ngàn Canh
75
Quyển 2 Chương 19: Chương 3 (2)
76
Quyển 2 Chương 20: Chương 3 (3)
77
Quyển 2 Chương 21: Chương 3 (4)
78
Quyển 2 Chương 22: Chương 3 (5)
79
Quyển 2 Chương 23: Chương 4: Tư Thông Với Địch Phản Quốc? (1)
80
Quyển 2 Chương 24: Chương 4 (tiếp)
81
Quyển 2 Chương 25: Chương 4 (tiếp)
82
Quyển 2 Chương 26: Chương 5 (1)
83
Quyển 2 Chương 27: Chương 5 (2)
84
Quyển 2 Chương 28: Chương 5 (3)
85
Quyển 2 Chương 29: Chương 6: Đông Phương Hiểu Chết?
86
Quyển 2 Chương 30: Chương 6 (2)
87
Quyển 2 Chương 31: Chương 6 (3)
88
Quyển 2 Chương 32: Chương 7 (1)
89
Quyển 2 Chương 33: Chương 7 (2)
90
Quyển 2 Chương 34: Chương 7 (3)
91
Quyển 2 Chương 35: Chương 7 (4)
92
Quyển 2 Chương 36: Chương 8 (1)
93
Quyển 2 Chương 37
94
Quyển 2 Chương 38: Chương 8 (2)
95
Quyển 2 Chương 39
96
Quyển 2 Chương 40: Chương 8 (3)
97
Quyển 2 Chương 41
98
Quyển 2 Chương 42: Chương 9 (1)
99
Quyển 2 Chương 43
100
Quyển 2 Chương 44
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 143