Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thiên Kiêu Chiến Kỷ

Suppose · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nên tu

Ma___Tộc · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nội dung khá hấp dẫn