Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Thiên Kiếm Đồ Đằng

Thể loại Kiếm Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 922,949
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Thiên Kiếm Đồ Đằng

Kiếm thuật lên hồ vạn tượng, kiếm đạo cực tại đồ đằng!

Một kiếm có thể bố vân vũ, một kiếm có thể hóa phần sơn.

Một kiếm nhưng khởi long quyển, một kiếm nhưng lạc lôi đình.

Ta có phi kiếm ba ngàn, có dám cận thân vạn dặm?

✍ Cảnh giới: Ngưng Tượng, Khí Tượng, Ly Tượng, Địa Tượng, Linh Tượng.....(update)

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thiên Kiếm Đồ Đằng!