Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thiên Hữu

Truyện có 79 chương.
1
Trở thành Thất a ca
2
Tái ngộ
3
Hai bé vô tư
4
Tuyết tan
5
Hiểm kỳ
6
Nhập học
7
Lễ vật
8
Mùa hè
9
Diễn
10
Tịch dương
11
Nguyệt hạ thành song
12
Lớn lên
13
Kết bè đảng
14
Gia môn
15
Tuyết đọng
16
Làm lành
17
Khó hiểu
18
Lần đầu
19
Tặng dược
20
Vây săn
21
Thịt nướng
22
Giả ngốc
23
Tâm sự
24
Ngã bệnh
25
Thăm bệnh- quân tâm
26
Triền phát
27
Túi thơm
28
Phúc và họa
29
Hôn trộm
30
Đại hôn của Dận Chân
31
Gặp chuyện không đâu
32
Bị thương
33
Nhân họa đắc phúc
34
Tiểu Thất xui xẻo
35
Thay đổi
36
Dận Chân bất an
37
Thất a ca hào khí ngất trời
38
Huynh đệ tương phùng
39
Thói quen
40
Xả chân cứu huynh
41
Khao quân
42
Ai quan trọng hơn
43
Say rượu
44
Thẹn quá thành giận
45
Xa nhất – Gần nhất
46
Bi kịch thành thân của Thất Thất
47
Nguyện đánh và nguyện đau
48
Tấn phong
49
Biến cố
50
Quyển cấm – Tứ hôn
51
Hối hận
52
Thiên vị
53
Hiểu ra
54
Tới gần
55
Tứ tứ thành thật
56
Huynh đệ tình thâm
57
Tiểu Thất muốn phấn đấu
58
Không hiểu
59
Mê tín hại người
60
Nước chảy thành sông
61
Xác định lập trường
62
Đã định
63
Giúp nhau – Lợi cả đôi đường
64
Giết tâm
65
Tứ tứ, ngươi là trung khuyển nha
66
Quận vương gia
67
Bi kịch
68
Vô lại
69
Nóng ơi là nóng
70
Biến hóa
71
Không được phép thua
72
Tâm tư đế vương
73
Kinh biến
74
Ý chỉ
75
Kết cục đã định
76
Kết cục
77
Phiên ngoại 1 – Cụp tai
78
Phiên ngoại 2 – Nếu lúc trước
79
Phiên Ngoại 3 – Thiên cổ giai thoại
Chọn khoảng: 1 - 79