Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Y Quán

BiroPA · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay nd truyện khá ok ra nhanh đi tác giả tui ủng hộ

Chúa_Tể_Ăn_Tạp · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyen rat hay,rat dang doc,mong ra Chuong Nhanh hon

HᎧẠT_ᎮHẬT · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện đọc đc