Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Đạo

Truyện có 736 chương.
1
Kiếm ảnh thức tỉnh
2
Vô cấu kiếm thể
3
Ngươi không hiểu kiếm
4
Tiện nhân, có phải hay không rất thất vọng
5
Nhan giá trị cao, thiên phú tốt, thật là khó lường!
6
Suất Đến Nổ Tung
7
Các Ngươi 1 Lên Bên Trên!
8
Kiếm Nguyên Quyết
9
Đột Phá
10
Ta Thật Sự Là Quá Thiên Tài
11
Triển Lộ Phong Mang
12
Ta Sẽ Giết Ngươi!
13
Ngưng Sơn Kiếm Pháp
14
Ngưng Nguyên Ngũ Trọng
15
Sinh Tử Khiêu Chiến
16
Mã Nguyên Thái Cái Chết
17
Ngoại Môn Ngày Thứ 1 Mới
18
1 Cái Đổ Ước
19
Đột Phá Lục Trọng
20
Lưu Thủy Kiếm Pháp
21
Đông Săn Thí Luyện
22
Thương Lĩnh Dãy Núi
23
Yêu Thú Tinh Hồn
24
Lộ Ra Nguyên Hình
25
Kiếm Trảm Cửu Trọng
26
Huyết Y Thanh Niên
27
Sinh Tử 1 Giây Lát
28
Đạp Nước Mà Đi
29
Nhân Gian Tiên Tử
30
Cường Giả Chi Chiến
31
Tiết Lãnh Cái Chết
32
Bá Đạo Huyết Độc
33
Cấm Ma Thâm Uyên
34
Dưới Vực Sâu
35
Sinh Vật Hình Người
36
Đồng Sinh Cộng Tử
37
Kiếm Ma Truyền Thừa
38
Độc Cô Kiếm Kinh
39
Lễ Vật To Lớn
40
Đột Phá Bát Trọng
41
Chạy Thoát
42
Tụ Linh Cường Giả
43
Ly Biệt Đưa Tặng
44
Trở Về Tông Môn
45
Cuối Năm Kiểm Tra
46
Đuổi Ngang Ghi Chép
47
Đánh Vỡ Ghi Chép
48
Tông Môn Chấn Động
49
Kiếm Ý Kiểm Tra
50
Toàn Trường Rung Động
51
Lại Phá Kỷ Lục
52
Nội Môn Trưởng Lão
53
Thực Lực Kiểm Tra
54
Vạn Chúng Chú Mục
55
Kiếm Thể Tay Cụt
56
Dương Tú Thứ 1
57
Tông Chủ Triệu Kiến
58
Ngưng Nguyên 9 Nặng
59
Trở Về Gia Tộc
60
Tỷ Tỷ Dương Dung
61
1 Nhà Đoàn Tụ
62
Tối Hậu Thư
63
Đột Phá 2 Giai
64
Chúc Mừng Dương Tú Công Tử
65
Nguyên Ra Sức Trâu Ngựa
66
Kinh Thiên Tiến Hành
67
Gieo Gió Gặt Bão
68
1 Kích Miểu Sát
69
Mã Gia Kết Thúc
70
Toàn Quận Tới Chúc
71
Sung Sướng Cửa Ải Cuối Năm
72
Ám Dạ Sát Cơ
73
2 Giai 7 Trọng
74
Căm Giận Ngút Trời
75
Cao Thủ 1 Kiếm
76
Dương Tú Thân Phận
77
Dương Gia Chuyện Cũ
78
Dương Nghị Cơn Giận
79
Hỏa Diễm Lệnh Bài
80
Truy Binh Đến
81
Gánh Nước 1 Chiến
82
Đột Phá Tụ Linh
83
Kim Đồng Ngọc Nữ
84
Thanh Viêm Cốc
85
Cốc Chủ Thân Truyền
86
Cơ Trường Tiêu Rung Động
87
Đặc Thù Võ Giả
88
Danh Dương Thanh Viêm Cốc
89
Thanh Viêm Cốc Chủ
90
Phệ Viêm Kiếm Quyết
91
Đột Phá Hóa Huyết Cảnh
92
Tuyệt Thế Dung Nhan
93
Hỏa Liên Động
94
Hỏa Lực Đoán Thể
95
Lại Phá Kỷ Lục
96
Mới Kỳ Tích
97
Nghi Thức Ngày
98
Chưởng Môn Chi Lệnh
99
Hóa Huyết Nhị Trọng
100
Dương Tú Đến Rồi!