Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

46

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ma Tu Hệ Thống

Đentrắng · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay và hấp dẫn, tình tiết hợp lí để đọc giả không cảm thấy khó hiểu.

Ủng hộ tác việt.

không não tàn