Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

16

Bình

324

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Thế Giới Thứ Chín của tác giả Ta Là Lão Ngũ

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
330,000
3
10,000
4
6,009
5
4,500
6
4,000
7
3,500
8
3,500
9
3,500
10
3,500
11
3,500
12
2,465
13
1,772
14
1,500
15
1,160
17
1,000
18
1,000
19
501
20
500