Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con ( Dịch)

Cbnn123456 · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
47 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Editor cố gắng lên nhé, truyện dịch rất hay đấy

không não tàn xuyên không tình tiết logic