Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Thập Đại Tông Tội của tác giả Tri Thù

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
70,000
2
15,000
3
15,000
4
12,600
6
6,000
7
3,000
8
2,000
11
1,400
12
1,305
13
1,000
15
1,000
16
1,000
17
1,000
18
1,000
19
1,000
20
1,000