Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thánh Nữ Ma Giáo Yêu Nghiệt ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ (Convert)

Ma_Đạo_Vô_Tình · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

lt ah cx chẳng làm j, với lại e định mua vp bằng lt hay tlt

Catwang · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đỉnh 1000000000x

SoTranh629 · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Cao Độ YY

Từ bản dịch vào đây

TraTra109 · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện sắc hiệp hay

1 vợ ngôn tình
SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay!