Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

103

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Thánh Gióng: Tu Chân Chi Lộ

Lâm Thụy Vi

Vi Vi
Nhân Vật Phụ · Nữ

Phó lâu Hắc Linh

Hàn Băng

Băng sát nữ
Nhân Vật Phụ · Nữ

Lâu chủ Hắc Linh lâu

Tiêu Thi Nguyệt

Hạo Nguyệt
Nhân Vật Phụ · Nữ

sát thủ báo thù

Tiêu Tuyết Nhi

Tuyết Tuyết
Nhân Vật Phụ · Nữ

Nhị muội Thi Nguyệt

Liễu Bách Tuyền

Khải Tuyền
Nhân Vật Phụ · Nữ

Nhi nữ Lãnh chúa phù tang

Liên Vi

Nhân Vật Phụ · Nữ

Sát thủ Âm Ảnh Lâu, Phù Tang thành

Khải Đức

Nhân Vật Phụ · Nam

Vô linh căn, thân thể biến thái

Hắc Tuyên

Đại Bàng Tinh
Nhân Vật Phụ · Nam

Đại Bàng ting, đường chủ Ám đường Việt tông

Kim Thiềm

Tam Nhãn Kim Thiềm
Nhân Vật Phụ · Nữ

Kim Thiềm Thử, yêu thú Thức Hiên sơn, phó đường chủ Yêu đường

Tiểu Thanh

Thanh Xà, Chằn tinh
Nhân Vật Phụ · Nữ

Chằn tinh, nguyên đường chủ nữ đường sau chuyển sang làm đường chủ Yêu đường

Kim Liên - Bình Nhi

Nhân Vật Phụ · Nữ

Nhi nữ của Kim thị và Lý thị, được cứu thoát khỏi Luc Lâm bang, về là đệ tử của Thanh Hà sư muội ...

Xuân Mai

Hàn Lệ
Nhân Vật Phụ · Nữ

Nguyên tam trại chủ ngũ lang trại, hiện là phó đường chủ nữ đường Việt tông

Trúc Linh

Nhân Vật Phụ · Nữ

Nhi nữ thứ hai của Trúc Thanh, tiểu muội của Trúc Ngọc, môn hạ Nữ đường Việt tông

Trúc Ngọc

Nhân Vật Phụ · Nữ

Nhi nữ Trúc Thanh trang chủ Trúc gia trang, bái nhập môn hạ Bách Hoa tông

Diệp Tử Vân

Tử Vân
Nhân Vật Phụ · Nữ

Nhi nữ Diệp gia trúc gia trang, bái nhập làm môn hạ Bách Hoa tông

Thanh Hà

Thanh Hà tiên tử, Thành Hà thánh nữ
Nhân Vật Phụ · Nữ

Nhi nữ của Thanh Hải thành chủ Hoàng Liên thành, vợ Tần Nguyên Trí, Thánh nữ Băng tông, mẫu thân ...