Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thần Vũ Thương Khung

eruto103 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
81 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, có logic, phần phân tích của nhân vật chính cũng khá hay, vượt cấp chiến đấu hơi bị nhiều, tu luyện thì lâu nhưng 1 lần là tăng 3,4 cấp.

xuyên không tình tiết logic