Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thần Vũ Thương Khung

Truyện có 1022 chương.
1
Thiên không quyến ta, ta tất nghịch thiên!
2
Cường giả thế giới
3
Thương Khung hệ thống
4
Du Hí Tu Luyện hệ thống
5
Cường Thân cấp Vũ Sĩ
6
Hổ Hình Đoán Cốt Công
7
Cười nhạo?
8
Cười nhạo tư cách, ta có!
9
Sẽ để cho bọn hắn quỳ
10
Tu luyện Hổ Hình Đoán Cốt Công
11
Siêu việt mình
12
Đại Sư cấp phá vòng vây chiến
13
Mạc Bắc Hiệp
14
Phản hồi Trương gia
15
Trương gia
16
Hạ Giới Thiên Nhập Tràng Lệnh
17
Trương Vũ Mông
18
Trương Dạ Không tâm tính
19
Tàng Thư Các
20
Trùng thiên nộ, nuốt huyết hổ thẹn
21
Báo thù không cách đêm
22
Báo thù, rửa nhục
23
Chuẩn Vũ Sĩ
24
Dễ như trở bàn tay
25
Rất cao, rất cao mục tiêu
26
Tái nhập Tàng Thư Các
27
Đại nhân nhà ta, ra đi rồi!
28
Vũ Sĩ cùng Võ Đồ có khác
29
Dị thú chi huyết
30
Giác ngộ chi tâm
31
Nguy cơ (cầu phiếu đỏ)
32
Chỉ thiếu chút nữa
33
Cường đột
34
Chính thức ngoan nhân
35
Không có mắt lão cẩu
36
Hấp thu, dị thú chi huyết
37
Ngọc phù bí pháp
38
Khổ tu
39
Xuất quan
40
Bị chắn
41
Rung động
42
Lĩnh ngộ
43
Thực lực
44
Kinh động
45
Thiên phú tu luyện hệ thống
46
Tiến về trước rừng rậm
47
Vũ khí
48
Kỳ quái gậy gộc
49
Vào rừng
50
Tỉnh ngộ
51
Tu luyện Hồng Tự Bộ
52
Sinh tử vận tốc
53
Lĩnh ngộ
54
Dị thú
55
Trong rừng dị thú
56
Kinh thiên chi mưu
57
Hắc y nhân
58
Thu hoạch
59
Lĩnh ngộ
60
Lại giết
61
Chọc đến tổ ong ?
62
Thần Thú chi huyết
63
Trọng thương
64
Rơi nhai
65
Không thể chết
66
Ta gọi thiến
67
Thế giới nhiều đến bao nhiêu?
68
Thượng Cổ Thần Binh
69
Thần thông
70
Trương Dạ Không quyết định
71
Thần thông, điên đảo Âm Dương
72
Khai thần niệm, được thần thông
73
Bị chấn kinh rồi
74
Tiểu thần thông, Phản Chuyển Âm Dương
75
Thần thông đẳng cấp
76
Tàn sát 'Trương' hành động ( thượng)
77
Tàn sát 'Trương' hành động (2)
78
Ta gọi Trương Dạ Không
79
'Ám Các '
80
Sơ lộ ra thần thông
81
Thanh Mộc công (1)
82
Thanh Mộc công (2)
83
Thanh Mộc công (3)
84
Phản hồi Trương gia
85
Tà đạo bí pháp
86
Vui sướng mà nhẹ nhõm tu hành
87
Sáp Huyết Luyện Thể chi pháp
88
Xem muốn, đốn ngộ
89
Thoát Phàm
90
Lão nhân này, là đang làm gì?
91
Bên ngoài trấn, người tới
92
Nhục nhã
93
Bên trong náo động
94
Thần thông chủng loại
95
Một mẻ hốt gọn
96
Giận chó đánh mèo
97
Chân tướng (1)
98
Chân tướng (2)
99
Chân tướng (3)
100
Trùng kích Cường Thân (1)