Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thần Quốc

Truyện có 208 chương.
1
Tân Nương Ném Hồn
2
Cầu Nguyện Kim Thân
3
Nến Thơm Dưỡng Quỷ
4
Yết Bảng Chữa Bệnh
5
Ký Giấy Sinh Tử
6
Dựa Vào Lí Lẽ Biện Luận
7
Hương Tro Chiêu Hồn
8
Bảo Bình Thu Hồn
9
Ác Giả Ác Báo
10
Tuyết Quạ ! Tuyết Lở !
11
Dưới Nền Đất Nhà Đá
12
Tín Thiên Bái Địa ( Thượng)
13
Tín Thiên Bái Địa ( Hạ )
14
Phù Văn Khai Quang
15
Vô Danh Thi Thể
16
Tình Người Ấm Lạnh ( Thượng)
17
Tình Người Ấm Lạnh ( Hạ )
18
Ỷ Thế Hiếp Người ( Thượng )
19
Ỷ Thế Hiếp Người ( Hạ )
20
Người Đọc Sách Khí Tiết
21
Thà Bị Gãy Chứ Không Chịu Cong
22
Đến Nhà
23
Ăn Mày Yết Bảng
24
Khai Quang Thiên Nhãn ( Canh Thứ Hai )
25
Tiến Thối Lưỡng Nan
26
Tại Sao Là Ngươi?
27
Được Cả Danh Và Lợi
28
Diễn Võ Phù
29
《 Ngưu Ma Đại Lực Quyền 》
30
Nhìn Thấy Khí Huyết
31
Hoàng Cân Lực Sĩ
32
Bò Nhai Lại ( Thượng)
33
Bò Nhai Lại ( Hạ )
34
《 Ngũ Cầm Hí 》
35
Tăng Nhanh Như Gió
36
Thị Tộc Nguy Cơ
37
Đỉnh Nhỏ Màu Vàng Óng
38
《 Cửu Đỉnh Quan Tưởng Pháp 》
39
Ngưng Thần
40
Khiêu Khích ! Bại Lộ !
41
Võ Tràng Lập Uy
42
Đổng Đại Tiểu Thư Khiêu Chiến ( Thượng)
43
Đổng Đại Tiểu Thư Khiêu Chiến ( Hạ )
44
Lâm Diệp Chính Là Ta
45
Ngậm Bồ Hòn
46
Dồn Dập Lôi Kéo
47
Lâm Lương Trụ Âm Mưu
48
Thị Tộc Đại Hội
49
Hắc Vụ Lâm Săn Bắn
50
Tình Thế Chắc Chắn Phải Chết ( Thượng)
51
Tình Thế Chắc Chắn Phải Chết ( Hạ )
52
Tranh Ăn Với Hổ
53
Hắc Vụ Lâm Thú Triều ( Thượng)
54
Hắc Vụ Lâm Thú Triều ( Hạ )
55
Nến Thơm Diệu Dụng
56
Yêu Thú Phần Mộ
57
Ngao Cò Tranh Nhau
58
Ác Chiến
59
Ngư Ông Đắc Lợi
60
Thú Thần Tế Đàn ( Thượng)
61
Thú Thần Tế Đàn ( Trung )
62
Thú Thần Tế Đàn ( Hạ )
63
Trứng Lớn
64
Nhật Thực
65
Khát Máu
66
Chuyển Nguy Thành An
67
Đàn Thú Cúi Đầu
68
Yêu Vương Xuất Thế
69
Lên Cấp Vũ Sinh
70
Tiểu Tử Ra Tay
71
Báo Ứng Xác Đáng
72
Mới Tộc Trưởng
73
Lâm Diệp Đã Trở Về !
74
Trùng Kiến Lâm Thị
75
Danh Tiếng Mới Hiện Ra
76
Quyền Kình
77
Nguyện Lực Châu
78
Giao Dịch
79
Làm Chứng
80
Ra Khỏi Thành
81
Giết Người Diệt Khẩu
82
Tiểu Tử Phát Uy
83
Mỏ Linh Thạch ( Thượng)
84
Mỏ Linh Thạch ( Hạ )
85
Tọa Định
86
Thần Nha Lệnh
87
Thắng Lợi Trở Về
88
Thí Xe Giữ Tướng ( Thượng)
89
Thí Xe Giữ Tướng ( Trung )
90
Thí Xe Giữ Tướng ( Hạ )
91
Lưu Dân Lệnh
92
Chiêu Binh Mãi Mã
93
Võ Sĩ Lưu Dân
94
Lâm Diệp Kiên Trì
95
Luyện Binh
96
Một Quyền Đánh Bại
97
Tăng Nhanh Như Gió
98
Cự Lực Tộc
99
Săn Bắn
100
Ngẩng Đầu Ba Thước Có Thần Minh
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 208