Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thần Kiếm Kim Thoa

Truyện có 78 chương.
1
Quý phái công tử
2
Tích Không Kiếm Quyết
3
Kẻ khóc người cười
4
Hồng Đăng Hương Vũ
5
Kiệu Tiền tứ sát
6
Một chiếc đầu lâu
7
Bóng ma trong cổ miếu
8
Sơn đạo kinh hồn
9
Ca Lạc sơn trang
10
Mộc Ngẫu diễm trận
11
Kim Phụng thoa
12
Văn Hương giáo chủ
13
Côn Ngô bảo kiếm
14
Hương Lư thạch thất
15
Xuyên Thiên Phi Thử
16
Danh môn chính phái
17
Lang sói tranh ăn
18
Võ lâm kỳ bảo
19
Vừa bạn vừa thù
20
Hắc Tiểu lệnh kỳ
21
Tử y thiếu nũ
22
Kim Tuyến Đào Hoa
23
Cát Lan tiên sinh
24
Không cốc kỳ hiểm
25
Lương dược trợ trùng
26
Tuyệt cảnh phùng sinh
27
Hiệp lộ cừu tông
28
Tuyệt mạch trị thương
29
Cấu Hồn bút lệnh
30
Miêu Cương độc phụ
31
Thiên Ngoại Phù Vân
32
A Nậu thần kiếm
33
Cửu U môn nhân
34
Tượng Nha Viên Đồng
35
Kiếm trảm quần ma
36
Cửu Thiên huyền công
37
Hóa giải oán thù
38
Thần ông tìm cừu
39
Lưỡng bại câu thương
40
Mối duyên kỳ ngộ
41
Ngoại gia cao thủ
42
Ma nữ lưu thư
43
Tử Phụng Phiêu Linh
44
Công sai hành sự
45
Nhân tâm mạc trắc
46
Lam Đại bang
47
Sáng lập tân giáo
48
Ân cừu biến ảo
49
Thương Cù gặp nạn
50
Thất Tuyệt truyền nhân
51
Cửu U địa phủ
52
Tiếng nói trong mồ
53
Cửu U Trầm Sa
54
Chiêu Hồn sứ giả
55
Lão bà quái dị
56
Cừu nhân thách chiến
57
Cấm La Bảo Hương
58
Cửu U giáo chủ
59
Điệu hổ ly sơn
60
Mưu gian kế hiểm
61
Thù bạn khó phân
62
Cao thủ dụng độc
63
Lạc Hồn quái trận
64
Kiếm trảm Tứ đàn
65
Băng hỏa bất dung
66
Đan Tâm đại hiệp
67
Cảm thụ tuyệt học
68
Rừng sâu núi hiểm
69
Nguy cơ rình rập
70
Mắc bẫy gian nhân
71
Lấy mâu đâm thuẫn
72
Mê hồn độc dược
73
Nộ Kiếm Phi Hành
74
Thiết Quải Dương Ty
75
Âm Sơn tam ma
76
Mạnh Lan Thắng Hội
77
Huynh đệ tương tàn
78
Song Phụng Kim Thoa
Chọn khoảng: 1 - 78