Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thần Hào Từ Thi Đại Học Sau Bắt Đầu

Alice.. · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra chương tiếp đi