Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

306

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thần Cấp Vô Lại

Uchiromasuu12 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
5 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Tiếp tiếp tiếp tiếp đi.....!

0964035732 · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
10 Kim Phiếu
82 Đánh Giá
Cao Độ YY

Bạo bạo bạo cmn chương đê

nhiều vợ
TiểuHầu...Online · Chân Tiên Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Ai thận khoẻ mời vô đọc

ngựa giống
Bịrađảoa · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Cố lên nha, chúc lão thành công nè !!!

LãoChuột · Hợp Thể Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay

lãobàmộngtình · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện sắc , sáng tác, cũng okie bấy bê. Nói chung ổn đáng để nhảy hố