Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện thạch sanh sắc bản

Thạch Sanh

Nhân Vật Chính · Nam

hẳn các bạn không lạ j

Lý Thông

Nhân Vật Phụ · Nam

chỉ mang tính chất minh họa hẳn các bạn đều biết lý thông này do nghệ sĩ Minh Nhí Thủ Vai

đại bàng tinh

Nhân Vật Phụ · Nam

một yêu quái

Quỳnh Nga Công chúa

Nhân Vật Chính · Nữ

công chúa bị đại bàng tinh bắt

Thiên Thanh Công Chúa

Nhân Vật Phụ · Nữ

con gái vua thủy tề bị đài bàng bắt