Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện thạch sanh sắc bản

Kaibaseto · Luyện Khí Tầng Mười ·
1 Kim Phiếu
59 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay nhưng hơi ngắn

không yy