Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tây Du Chi Tề Thiên Yêu Đế

Truyện có 368 chương.
1
Xuyên qua thành khỉ!
2
Vô địch hệ thống
3
Âm mưu bắt đầu
4
Văn đạo nhân cái chết
5
Khỉ bên trong xưng vương
6
Chư Thiên Phách Thể Quyết
7
Nguy cơ
8
Thủy Liêm động nguy hiểm
9
Ma Vương tổn lạc
10
Vượt tộc chi luyến
11
Thiên Yêu luyện thể quyết
12
Yến nhi công chúa
13
Yêu Vương rời núi
14
Tây Hải Tam công chúa
15
Cầu hôn
16
Diễn võ điện
17
Long Vương người tốt a
18
Tiểu Thế Giới
19
Thiên Tiên
20
Vô địch xinh đẹp quyền
21
Bát Quái Tru Ma Trận
22
Hùng bên trong hùng
23
Biến cố
24
Đại bại
25
Chạy ra thăng thiên
26
Thu hoạch
27
Rút thưởng
28
Xuân tâm bắt đầu động
29
Đào hôn
30
Lan Nhược Tự
31
Tiếng đàn
32
Thụ Yêu
33
Trốn?
34
Kim Long
35
Bi thương
36
Yến Xích Hà
37
Phái Nga Mi
38
Yêu Hoàng kiếm
39
Tiểu Thiến lựa chọn
40
Chấn nhiếp Thụ Yêu
41
Mỹ nữ cùng dã thú
42
Một chỉ riêng Thần Thủy
43
Thương cảm nhất là ly biệt lúc!
44
Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề không thể không nói cố sự
45
Công đức
46
Tây Ngưu Hạ Châu
47
Tề Thiên giở trò lừa bịp Bồ Đề vô sỉ
48
Tạp dịch Tề Thiên?
49
Đại sư huynh
50
Biết thu một lá
51
Hộ quốc pháp trượng
52
Kỳ tích
53
Bạo lực
54
Thu phục
55
Tình là vật chi?
56
Tạo Hóa căn cứ
57
Truyền pháp
58
Về nhà
59
Vạn thú tông, La Sát Quốc
60
Mập mạp?
61
Ngộ Sắc cầu cứu Tề Thiên giận
62
Chiến Ngưu Ma Vương Yêu tộc chân thân
63
Thế giới một kích hai vương trốn
64
Phá thiên thần nhãn Ngưu Ma nguyên do
65
Cả nước di chuyển thái dương chi hỏa
66
Xạ Nhật Thần Tiễn kinh thiên một côn
67
Trảm Tiên Phi Đao tù yêu vòng
68
Vạn thú tông chủ thất vọng lôi kiếp
69
Ngụy quân tử âm mưu ra
70
Đối chiến Thái Ất sát ý lăng nhiên
71
Một tay diệt tông Tề Thiên xuống núi
72
Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết
73
Đã người sống hà sinh yêu
74
Tan rã trong không vui sóng gió nổi lên
75
Giết chóc nổi lên bốn phía hung uy ngập trời
76
Tận thế thế giới Thượng Cổ Ngạc Long
77
Máu nhuộm đại địa ngàn vạn tang thú
78
Một tướng công thành Vạn Cốt khô
79
Trong mộng Hiển Thánh Trúc Cơ thành công
80
Căn cứ sinh tồn bữa cơm ngàn vàng
81
Hừ một cái chi uy siêu cấp tạc đạn
82
Vị diện dung hợp kiểu như trâu bò đánh lén
83
Bá khí chi nộ giết chóc thăng cấp
84
Ma Vũ Đại Lục Long Ngạo Thiên?
85
Giả heo ăn thịt hổ Xuyên Vân tiễn
86
Long Huyết quân đoàn bá khí chi uy
87
Cả triều nghênh đón linh quang trùng thiên
88
Bát Cửu Huyền Công Long Đảo
89
Rùa đen rút đầu Vạn Long đột kích
90
Một tay ngược Long trọng thương Thiên Đạo
91
Ngạo Thiên biến thân Ngưu Ma Vương hiện
92
Trống trận rung trời chấn động tứ phương
93
Trống chấn Tích Lôi sáu ma chi thương
94
Ngọc Diện Công Chúa cáo vương bị tù
95
Thần bí cự nhãn ngọc diện thỉnh cầu
96
Tương giao chín đầu ba phiến Hắc Hùng
97
Nguyên nhân gây ra nguyên do trong nháy mắt động thủ
98
Hư không ngăn giết Phượng mẹ thủ hộ
99
Bằng Ma Vương trốn độc đấu sáu ma
100
Tích Huyết Trọng Sinh hoàng tước tại hậu