Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

51

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tạo Hóa Chi Vương (Dịch)

Truyện có 381 chương.
1
Bí Mật Của Diệp Chân
2
Hạt Giống Tuyển Chọn
3
Con Chuột Lớn
4
Bình An Châu Biến Đổi Khác Thường
5
Thận Long Châu
6
Ngư Long Đạo
7
Vui Vẻ
8
Đại Điện Tông Môn
9
Ngươi Cũng Xứng?
10
Không Phục Trở Lại
11
Đêm Khuya Phục Kích
12
Niềm Vui Của Triệu Quản Sự
13
Có Càn Khôn Khác?
14
Treo Giải Thưởng Ở Trước Mặt Mọi Người
15
Danh Hiệu Đứng Đầu
16
Luận Vận Khí
17
Quà Tốt Của Triệu Quản Sự
18
Nếu Muốn Hỏi Trước Tiên Phải Đúc Mật
19
Tiên Thiên Tịnh Thể
20
Liên Tiếp Đột Phá
21
Ngư Long Cửu Biến
22
Ưu Thế Của Diệp Chân
23
Kim Nguyên Bảo Hối Hận
24
Chọn Bí Tịch Phong Ba
25
Nhiệm Vụ Tông Môn
26
Hồng Báo Xui Xẻo
27
Nguyên Nhân Hoa Ly Bệnh
28
Huyễn Ảnh Xà Vương
29
Dị Biến
30
Tông Môn Cấm Địa
31
Lời Hứa Vạn Kim
32
Hai Tên Hèn Nhát
33
Bí Mật
34
Mã Hồn Tức Giận
35
Hành Động Kinh Người Của Diệp Chân
36
Ngươi Có Dám Hay Không?
37
Liều Mạng
38
Thu Hoạch Lớn Nhất
39
Ban Thưởng Đặc Thù
40
Bản Chép Tay Của Chân Truyền
41
Lần Nữa Đột Phá
42
Nhất Khí Hỗn Nguyên Công
43
Tử Muốn Dưỡng Mà Thân Không Đợi
44
Ám Hương
45
Bí Động Hủy?
46
Chủ Phong Chấn Động
47
Quá Sơn Phong
48
Tài Phú Của Quá Sơn Phong
49
Ly Thủy Tông
50
Chân Nguyên Kiếm Chỉ
51
Trả Lại Gấp Mười Gấp Trăm Lần!
52
Để Phụ Thân Làm Địa Chủ
53
Hà Bán Thành Cầu Hôn
54
Tiên Linh Thiếu Nữ
55
Tộc Hội
56
Cùng Lên Đi
57
Chấn Kinh Tứ Tọa
58
Nghĩa Dũng Chi Sĩ
59
Song Song Đột Phá
60
Anh Linh Quy Hề
61
Có Bản Sự Có Thể Lưu Lại ?
62
Bí Mật Của Mông Xuyên
63
Liệt Hỏa Quỷ Thối
64
Truyền Thừa Linh Quang Của Mông Xuyên
65
Đường Máu Ra Khỏi Thành
66
Một Nửa Chúa Sơn Lâm
67
Phát Hiện Mới Của Thận Long Châu
68
Ta Cũng Muốn Cho Ngươi Một Sự Thống Khoái
69
Chuẩn Chân Truyền Vẫn Lạc
70
Ngân Tuyến Ma Điêu Vương
71
Bảo Khí Bạo Linh
72
Ngư Ông Đắc Lợi
73
Người Ly Thủy Tông Tới
74
Vu Oan Hãm Hại, Ai Không Biết!
75
Đánh Chính Là Ngươi
76
Liêu Phi Bạch Thần Bí
77
Nhiệm Vụ Giết Người
78
Đứng Thẳng Cho Ta!
79
Bảo Khí Hạ Phẩm
80
Diệp Sư Huynh Uy Vũ!
81
Tiểu Ly Thủy Long Xà Trận
82
Chưởng Môn Phẫn Nộ
83
Tam Hoàng Tử Mời Chào
84
Thế Quân Lực Địch Ngoan Giả Thắng
85
Càn Khôn Thạch Lâm
86
Phúc Lợi Của Đệ Tử Nội Môn
87
Chỗ Tốt Của Càn Khôn Thạch Lâm
88
Càn Khôn Ngộ Đạo
89
Truy Tinh Bộ
90
Mục Tiêu... Giết Vào Thiên Bảng
91
Bắt Đầu Vượt Ải
92
Toàn Tông Khiếp Sợ
93
Trưởng Lão Tranh Đồ
94
Sát Nhập Top 10 Thiên Bảng, Chỗ Tốt To Lớn!
95
Bí Mật Của Thải Y
96
Thanh Âm Đến Từ Cấm Địa Tông Môn
97
Cấm Địa Đoạt Bảo
98
Khống Linh Quyết
99
Có Qua Có Lại
100
Ngươi Muốn Chiến, Vậy Chiến!