Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Tam Quốc Chi Ngọa Long Trợ Lý

Thể loại Lịch Sử Quân Sự
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 1,133,644
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Tam Quốc Chi Ngọa Long Trợ Lý

Giới thiệu tóm tắt: Tào Tháo: sớm biết Lưu Bị dưới quyền có hạng nhân vật này, ta sớm nên thoái ẩn sơn lâm, tội gì rơi vào như vậy ruộng đất. Gia Cát Lượng: cho dù là làm thành hắn thân mật nhất đồng bạn, ta vẫn không đoán được Phương Thiệu viên kia trí tuệ đầu não đến cùng tưởng có xa lắm không. Chu Du: vừa sinh du, cái gì sinh thiệu! Cổ Hủ: ta vẫn cho là ta là mưu sĩ trung tiêu sái nhất một vị, cho đến gặp Phương Thiệu ta mới biết rõ mình sai. Quan Vũ: không khỏi không thừa nhận, này cái tay trói gà không chặt thư sinh, là ta cuộc đời này bội phục nhất nhân. Lưu Bị: hắn là làm sao làm được? rốt cuộc là định làm thế nào? ... có hắn, Gia Cát Lượng không cần cúc cung tận tụy, Lưu Bị không cần di hận thất nuốt Ngô, Quan Nhị Ca cũng không cần tại Kinh Châu bi kịch. mà lúc này, Phương Thiệu tưởng nhưng là uống thôi một bình rượu ngon, trong lúc rảnh rỗi lúc, cùng những thứ kia đương đại danh viện môn diễn một trận Phong Hoa Tuyết Nguyệt cố sự. nhẹ nhàng thoái mái đem phía sau màn người kia, chân chính làm được đàm tiếu tà tà, tường mái chèo hôi phi yên diệt.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tam Quốc Chi Ngọa Long Trợ Lý!