Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tại Thần Thoại Truyền Thuyết Trong Tu Tiên

Truyện có 224 chương.
1
Thật Lớn Hầu Tử
2
Phương Thốn Sơn
3
Tu Bồ Đề Tổ Sư
4
Đồng Tử Sinh Hoạt
5
Tổ Sư Chi Hỏi
6
《 Thông Minh Đăng Thiên Ngọc Lục 》
7
Xuống Núi Hàng Yêu
8
Không Ngờ Yêu Quái
9
Lục Nhĩ Mi Hầu Bổ Thường
10
Trừ Yêu
11
Chung Cuộc
12
Phản Hồi Địa Cầu Thế Giới
13
Địa Cầu Duy Nhất Người Tu Hành
14
Bạch Nương Tử Truyền Kỳ
15
Người Tu Hành Kiếm Tiền Phương Pháp
16
Tu Luyện Nan Đề
17
Rìu Vàng Rìu Bạc
18
Tiên Nhân Cũng Diễn Trò
19
Hẳn Phải Chết Quốc Sư
20
Bạch Xà Thanh Xà
21
Sơ Ngộ
22
Số Mệnh Công Đức
23
Thông Minh Hứa Tiên
24
Nhân Sinh Chuyện May Mắn
25
Cóc Tinh
26
Thiên Đình Thần Vực
27
Trực Diện Triệu Công Minh
28
Sắp Tói Thứ 2 Nguy Cơ
29
Bạch Xà Hiện Hình
30
Địa Phủ Hoàng Tuyền Đạo
31
Thần Chi Xuất Thủ
32
Nhân Triều Số Mệnh
33
Số Mệnh Phản Phệ
34
Giống Như Trên Nga Mi
35
Triệu Huyền Đàn Vấn Đề
36
Không Dám Trả Lời Suy Đoán
37
Kiếp Vận Trong Người
38
Triệu Huyền Đàn Luyện Tập
39
Khổ Luyện!
40
Tinh Lực Cô Đọng
41
Đột Phá Cùng Luyện Khí
42
Quốc Sư Trừ Yêu
43
Xuất Sơn
44
Phế Nhân Lương Liên
45
Trừ Độc
46
Thiên Lao Trong Thỉnh Cầu
47
Đấu Pháp Thượng
48
Đấu Pháp Trong Đấu Rượu
49
Đấu Pháp Hạ — Đấu Binh
50
Đấu Pháp Nguyên Do
51
Đấu Pháp Chung Cuộc
52
Sự
53
Tử Vi Thần Phù
54
Giải Thoát
55
Chủ Động Tiến Nhập
56
Miếu Sơn Thần
57
Xà Yêu
58
Giết Xà
59
Yến Xích Hà
60
Chính Đạo Kiếm Tu
61
Đón Dâu
62
Chính Phái Đạo Sĩ
63
Phân Quang Kiếm Quyết
64
Ngạc Thành Bán Nguyệt
65
Thần Kiếm Chúc Thọ
66
Tiểu Đàm
67
Trong Núi Hồ Yêu
68
Thải Bổ
69
Cá Chép Long Quân
70
Chính Là Tránh Không Thoát
71
Tiểu Thiến
72
Đần Độn Lâm Mặc
73
Thụ Tinh Bà Bà
74
Diệu Kế Ẩn Thân
75
Thụ Tinh Bản Thể
76
Thoát Đi Lan Nhược Tự
77
Thành Hoàng Chức Ty
78
Trừ Yêu Chuẩn Bị
79
Ngoài Ý Muốn Luyện Chế
80
Tái Đấu Thụ Tinh
81
Chém Yêu Cây
82
Kiếm Quang Như Điện
83
Bắc Đẩu Như Thiên
84
Lan Nhược Tự Sự
85
Tiểu Thiến An Bài
86
Ngũ Đài Sơn
87
Họa Bích
88
Văn Thù Bồ Tát
89
Kéo Dài Hơi Tàn Bồ Tát
90
Thanh Giao Kiếm
91
Ninh Thải Thần Đạo Trưởng
92
Trong Phủ Có Yêu
93
Cùng Mà Công
94
Tri Phủ Thủ Đoạn
95
Không Phải Là Họa Bì?
96
Trong Đêm Hành Sự
97
Hồ Trảo
98
Đắc Ý Càn Rỡ Yêu Nghiệt
99
Yến Xích Hà Đến
100
Vô Tâm Rau, Vô Tâm Người
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 224