Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Xây Dựng Kỳ Quan

Truyện có 100 chương.
1
1:: 7 Ngày!
2
2:: 8d Ma Huyễn Thành Thị
3
3:: Khắc Ghi Ta!
4
4:: Vào Chỗ Chết Đỗi
5
5:: Tiền Đặt Cọc
6
6:: Mệnh Mạch!
7
7:: Dừng Bước A!
8
8:: Nghĩ Lại A!
9
9:: So Với Người Số?
10
10:: Mời Trương Tổng Kiểm Duyệt
11
11:: Chớp Lóe
12
12:: 4 Vạn Người!
13
13:: Ta Nói Qua!
14
14:: Thế Giới Đều Sẽ Là Ta Kỳ Quan
15
15:: Mưu Đồ Bí Mật
16
16:: Thế Lực Lớn Thật Có Thể Muốn Làm Gì Thì Làm
17
17:: Ta Muốn Rất Nhiều Xi Măng
18
18:: Liên Tiếp Oanh Tạc
19
19:: Gấp Đôi Giá Cả?
20
20:: Đơn Đặt Hàng
21
21:: Lừa Đảo
22
22:: Mở Đại Hội
23
23:: Vào Chỗ Chết Hố
24
24:: Bố Trí
25
25:: Quyết Định Nhanh Chóng
26
26:: Thật Thật Giả Giả
27
27:: Đến Cùng Mấy Ngày!
28
28:: Trương Thắng Vũ Là Người Gì
29
29:: Phá Dỡ
30
30:: Giá Ưu Hậu.
31
31:: Cứ Như Vậy Thời Gian Đang Gấp?
32
32:: Thế Giới Nhanh Nhất
33
33:: Ba Đội Xuất Mã
34
34:: Năm Tháng
35
35:: Thu Hồi Tiền Bạc Tốc Độ
36
36:: Cầu Vượt Trình Độ Khó Khăn
37
37:: Cầu Vượt Bản Vẽ
38
38:: Một Lần Nữa Vẽ Bản Đồ
39
39:: Hố!
40
40:: Gia Nhập Hắn
41
41:: Nắm Vững Thắng Lợi
42
42:: Cùng Trong Tưởng Tượng Không Giống Nhau Đáp Án
43
43:: Châu Chấu Đá Xe
44
44:: Ở Trên Đường
45
45:: Phủ Kín
46
46:: Táo Bạo La Lão Đại
47
47:: Muốn Chết?
48
48:: Nhìn Xem Xử Lý
49
49:: Bức Điên
50
50:: Bên A! Bên A!
51
51:: Khoan Thai Tới Chậm
52
52:: Đi Ra
53
53:: Kết Kết Thật Thật Tràng Tử
54
54:: Toàn Bộ Vào Chỗ!
55
55:: Bia
56
56:: Kinh Thiên Động Địa Động Tĩnh
57
57:: Cốt Thép Lồng
58
58:: Như Thần Tích
59
59:: Đồng Ý Không?
60
60:: Sớm Giải Tỏa?
61
61:: Thanh Tiến Độ
62
62:: Quá Giang Long Có Mười Mấy Đầu
63
63:: Chó Cắn Chó
64
64:: Làm Ra Quyết Định
65
65:: Treo Lên Đánh Thế Giới Tốc Độ
66
66:: Có Là Người Xuất Thủ
67
67:: Không Tin
68
68:: Thắng Vũ Kiến Trúc Kinh Khủng Nhiệt Độ
69
69:: Đồng Hành Tận Thế?
70
70:: Toàn Viên Nôn Nóng
71
71:: Cách Nhau Một Bức Tường
72
72:: Tiến Độ Gia Tốc
73
73:: Tống Tổng, Thời Đại Biến
74
74:: Cúp Máy?
75
75:: Lưu Tang Điền
76
76:: Tự Coi Nhẹ Mình
77
77:: Công Ty Như Vậy . . .
78
78:: Dựa Vào Nhân Lực!
79
79:: Chỗ Cao Nhất Đứng Sừng Sững Cầu Trụ
80
80:: Giai Đoạn Tính Tiến Triển
81
81:: 4 Vạn 8000 Căn
82
82:: Thắng Vũ Người!
83
83:: Tai Nạn
84
84:: Không Học Liền Phải Chết
85
85:: Tai Nạn Bắt Đầu
86
86:: Ghép Mộng Trí Tuệ (canh Thứ Hai)
87
87:: Mấy Ngàn Năm Trí Tuệ Kết Tinh (canh [3])
88
88:: 5000 Năm Kiêu Ngạo
89
89:: Ai Cũng Muốn Biết Đáp Án (canh [5])
90
90:: Đánh Lén? (canh Thứ Sáu)
91
91:: Bản Đồ Mới Giải Tỏa (canh Thứ Bảy)
92
92:: Bắt Đầu
93
93:: Các Loại Vài Chục Năm
94
94:: Đầu Gỗ? (đệ Thập Càng)
95
95:: Các Phương Tranh Đoạt (canh Thứ Nhất)
96
96:: Quỷ Phủ Thần Công (canh Thứ Hai)
97
97:: Cuồng Hoan (canh [3])
98
98:: Vi Phạm Thông Thường Đầu Gỗ
99
99:: Mời (canh [5])
100
100:: Ta Là Trương Thắng Vũ (canh Thứ Sáu)
Chọn khoảng: 1 - 100