Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Ta Vưu Vật Tổng Giám Đốc Lão Bà

Thể loại Đô Thị
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 5,064,004
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Ta Vưu Vật Tổng Giám Đốc Lão Bà

Truyền kỳ sát thủ trở về đô thị, phụng chỉ bảo hộ Quốc Dân Nữ Thần!

Địch nhân, phải quỳ lấy!

Mỹ nữ, muốn nằm!

"Không phục? Vậy liền giết tới ngươi phục mới thôi!" —— Trương Tiểu Hào!

+ Tình trạng : chương ổn, vẫn đang tiếp tục ra.

+ Chưa check độ nguy hiểm...

+ Ngày hên xui. Đề cử Kim Phiếu or kim đậu sẽ bạo chương

+ Ae Đọc Tích Cực Vote 100 điểm ở cuối mỗi chương nếu có nhé..cảm ơn!!!!!!!

+ ๖ۣۜLand xuất phẩm.

+ Truyện làm với mục đích giải trí, mình cần những người đọc tìm kiếm sự giải trí, không cần bác học, lý luận học, triết học gia vào đây trình bày.. Cảm ơn !!!!

Huyền Sư tu luyện cảnh giới, hết thảy chỉ có ba đại cảnh giới, theo thứ tự là Linh giai, Địa giai, Thiên giai!

Linh giai phân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, phân biệt đối ứng võ đạo cảnh giới, Thối Thể cảnh, Trúc Cơ cảnh, Bách Mạch cảnh.

Địa giai phân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, phân biệt đối ứng võ đạo cảnh giới, Chưởng Khống cảnh, Hóa Hư cảnh, Luân Cung cảnh.

Thiên giai phân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, phân biệt đối ứng võ đạo cảnh giới, La Thiên cảnh, Đạo Nguyên cảnh, Huyền Minh cảnh.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ta Vưu Vật Tổng Giám Đốc Lão Bà!