Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Võ Công Vô Thượng Hạn

Truyện có 406 chương.
1
01:: Đại Lang, Bắt Đầu Đem Thuốc Uống
2
02:: « Kim Chung Tráo »
3
3:: Đánh Con Thì Cha Tới
4
04:: « Cửu Dương Thần Công »
5
05:: Đại Nhật Kim Chung Tráo!
6
06:: Tiến Về Kayako Nhà Có Ma! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
7
7:: Kayako Chân Thân! (2/10 Sách Mới Cầu Cất Giữ)
8
08:: Kayako, Ngươi Thật Tuyệt! (3/10 Sách Mới Cầu Cất Giữ)
9
09:: Ẩn Tàng Sadako (4/10 Sách Mới Cầu Cất Giữ)
10
10:: Ta Lại Mẹ Nó Đụng Quỷ! (5/10 Sách Mới Cầu Cất Giữ)
11
11:: Miễn Phí Lái Xe Lão Hoàng (6/10 Sách Mới Cầu Cất Giữ)
12
« Long Tượng Bàn Nhược Công » (7/10 Sách Mới Cầu Cất Giữ)
13
13:: Lại Đến Bản « Bắc Minh Thần Công » (8/10 Sách Mới Cầu Cất Giữ)
14
14:: Tinh Thần Võ Học! Kiếm Tiền! (9/10! Sách Mới Cầu Hết Thảy)
15
15:: Phi! Phế Vật, Sợ Quỷ! (10/10! Sách Mới Cầu Hết Thảy)
16
16:: Có Vấn Đề, Bao Hậu Mãi! ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)_
17
17:: Mượn Thai, Ý Niệm Giết Người! ( Cầu Hoa Tươi! Cầu Cất Giữ! )
18
18:: Ngươi Rốt Cục Dự Định Muốn Đứa Bé Sao ( Cầu Hoa Tươi! Cầu Cất Giữ! )
19
19:: Khắc Kim Mới Là Vương Đạo ( Cầu Hoa Tươi! Cầu Cất Giữ! )
20
20:: Mua Quần Áo! ( Cầu Hoa Tươi! Cầu Cất Giữ! )
21
21:: Lại Mua Cái Phòng? ( Cầu Hoa Tươi! Cầu Cất Giữ! )
22
22:: Ngàn Vạn Cấp Phòng Ở ( Cầu Hoa Tươi! Cầu Cất Giữ! )
23
23:: Không Đồng Dạng Nhà Ma! ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
24
24:: Là Mượn Một Ngụm Dương Khí! ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
25
25:: Về Sớm Một Chút Đi, Uống Nhiều Nước Nóng! ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
26
26:: Ta Về Sau Không Kéo Khách! ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
27
27:: Các Hạ Cảm Thấy Bọn Hắn Hiện Tại Vui Vẻ Sao? ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
28
28:: Là Nguyên Thân Sinh Hoạt Vẽ Cái Dấu Chấm Tròn! ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
29
29:: Nàng Đến Rồi! Nàng Xuất Hiện! ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
30
30:: Còn Dám Xuất Hiện Ở Trước Mặt Ta! ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
31
31:: « Bất Tử Ấn Pháp » ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
32
32:: Bị Cường Hóa Lão Tài Xế! ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
33
33:: Sống Lôi Phong, Làm Việc Tốt, Không Lưu Danh! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
34
34:: Ngươi Đang Vũ Nhục Trí Thông Minh Của Ta! ( Sách Mới Cầu Hết Thảy)
35
35:: Lão Cẩu, Lão Tử Cho Ngươi Mặt Mũi Đúng Không? ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
36
36:: Cấp A? Liền Cái Này? ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
37
37:: Thê Thảm Lão Nhân, Đột Tử Đầu Đường! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
38
38:: Đặc Biệt Án Tổ Lần Nữa Mời! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
39
39:: Luận Bàn! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
40
40:: Một Quyền! Lớn Quỷ Dị! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
41
41:: Đến Giang Gia Thôn! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
42
42:: Âm Khư! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
43
43:: Ngô Công Thủ! Chân Khí Ly Thể! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
44
44:: Hỏi Thế Gian Tình Là Gì, Thẳng Dạy Người. . . ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
45
45:: Bản Đế Tọa Hạ Thiếu Một Đồng Tử! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
46
46:: Tổ An Bảy Năm Sợ Qua Ai? ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
47
47:: Thu Hoạch Khổng Lồ ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
48
48:: Khó Nói Bị Nhằm Vào Rồi? ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
49
49:: Lương Tâm Hệ Thống! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
50
50:: Năm Môn Võ Học! Kích Hoạt! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
51
51:: Gông Xiềng! Nhục Thân Thành Thánh! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
52
52:: Ngoại Công, Nội Công, Chiêu Thức! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)_
53
53:: Vào Kinh Thành, Khảo Thí! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)_
54
54:: Đánh Vỡ Ghi Chép! Đánh Vỡ Nhận Biết! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)_
55
55:: Thực Chiến! Thiên Tài Chi Chiến! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)_
56
56:: Võ Đạo Vs Đạo Thuật! ( Canh Thứ Nhất Cầu Đặt Mua)
57
57:: Chức Năng Mới! Thôi Diễn! Dung Hợp! ( Sách Mới Cầu Cất Giữ)
58
: Gông Xiềng! Huyết Nhật!
59
59:: Đánh Vỡ Cực Hạn! Tam Thập Lục Quan « Kim Chung Tráo »!
60
60:: Kéo Đứt Gông Xiềng! Cửu Dương Tăng Lên!
61
61:: Tăng Lên Điên Cuồng, Linh Khí Khôi Phục! ( Sách Mới Cầu Đặt Mua)
62
62:: Liền Đoạn Gông Xiềng! Xuất Quan!
63
63:: Pi No Kami! Orochi!
64
64:: Vân Quốc Lâm Uyên, Đến Đây Tru Tà Diệt Đảo!
65
65:: Chó Đồ Vật, Cho Lão Tử Cút Ra Đây!
66
66:: Tiểu Kiếm, Gương Đồng, Câu Ngọc!
67
67:: Phạm Ta Vân Quốc, Xa Đâu Cũng Giết
68
68:: Thuận Tay Diệt Tiểu Binh! (
69
69:: Thu Hoạch! Đám Người Chấn Kinh!
70
70:: Chợ Nô! Long Tượng Trấn Ngục! Mi Tâm Hồ Nhỏ! ( Tăng Thêm Cầu Đặt Mua! )
71
Yêu Vương Vào Kinh Thành ( Tăng Thêm Cầu Đặt Mua! )
72
72:: Tăng Lên Điên Cuồng! Đại Long! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
73
73:: Ta Vân Quốc Thì Sợ Gì Một Trận Chiến! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
74
74:: Khoác Vảy Mang Sừng Hạng Người, Ẩm Ướt Sinh Trứng Hóa Chi Đồ! ( Cầu Đặt Mua)
75
75:: Long Thương! Kim Chung Trấn Thế! ( Sách Mới Cầu Đặt Mua)
76
76:: Lấy Một Địch Năm! ( Quỳ Van Cầu Đặt Mua! )
77
77:: Đoạn Đường Này Đến, Quá Gian Khổ! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
78
78:: Nấu Cơm Dã Ngoại, Bạch Hồ ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
79
79:: Đẹp Trai So Vui Vẻ Lửa! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
80
80:: Vạn Yêu Cung, Thù Này Ta Nhớ Kỹ! ( Sách Mới Cầu Đặt Mua)
81
81:: Mặt Trời Đao! Thôn Phệ! Cướp Đoạt! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
82
82:: Đạo Thứ Sáu Gông Xiềng? Liền Cái Này? ( Quỳ Cầu Đặt Mua! )
83
83:: Lục Đạo Nửa Gông Xiềng! Côn Luân Dị Tượng! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
84
84:: Tá Túc, Vào Cung! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
85
85:: Ánh Sáng Đom Đóm, Cũng Dám Tại Diệu Dương Tranh Nhau Phát Sáng! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
86
86:: Xá Lỵ Vương! Toàn Diện Trấn Sát! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
87
87:: Thu Hoạch! Chấn Kinh! Quỳ Cầu Đặt Mua)
88
88:: Internet Kêu Gào, Phong Đô Quỷ Vực ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
89
89:: Côn Luân Bí Cảnh Đóng Lại, Tiến Về Phong Đô! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
90
90:: Ngọc Hư Cung, Hôn Mê Lữ Vọng Kinh ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
91
91:: Làm Việc Nhất Định Phải Một Trăm Phần Trăm Tự Tin! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
92
92:: Quỷ Vực Chi Môn Đưa Nguyên Lực ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
93
93:: Huyết Nhục Chi Môn ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
94
94:: Thân Phụ Gông Xiềng, Như Thường Vô Địch Tại Thế Gian! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
95
95:: Tại Sao Muốn Bức Ta! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
96
96:: Âm Khư Lại Tới Quỷ! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
97
97:: Ta, Lâm Uyên, Tinh Thông Trận Pháp ( Cầu Đặt Mua)
98
98:: Kẻ Này Chưa Trừ Diệt, Tất Thành Đại Họa! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
99
99:: Tuyệt Thế Thiên Tài Lâm Trận Đột Phá! ( Quỳ Cầu Đặt Mua)
100
100:: Nho Nhã Hiền Hoà Lâm Uyên ( Quỳ Cầu Đặt Mua)