Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Ta Võ Công Vô Thượng Hạn

Thể loại Đô Thị Linh Dị
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 661,771
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Ta Võ Công Vô Thượng Hạn

【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Ta võ công vô thượng hạn 】

Lâm Uyên trùng sinh đến một cái thế giới mới, ngoài ý muốn gặp được linh khí khôi phục.

Nguyên trước người hướng nhà ma du ngoạn, tại Kayako nhà có ma xem Sadako băng ghi hình.

Bởi vì linh khí khôi phục, Kayako hiển hóa thế gian, sát hại nguyên thân.

Xuyên qua tới hắn thì phải tiếp tục đối mặt Kayako cùng Sadako, cùng cái này yêu ma hoành hành thế giới.

Lâm Uyên thức tỉnh "Thiển Hồng võ học máy gian lận", có thể nhường hắn tập được các loại võ học, đồng thời trực tiếp sửa chữa thành cảnh giới tối cao.

« Cửu Dương Thần Công » chỉ có cửu trọng? Thiển Hồng, cho ta thêm điểm! 9999 trọng, cửu nhật hoành không, đốt núi nấu biển!

« Kim Chung Tráo » chỉ có mười hai quan? Thiển Hồng, cho ta thêm điểm! 9999 trọng, chuông này, nói "Hỗn Độn Chung" !

« Long Tượng Bàn Nhược Công » chỉ có tầng mười ba? Thiển Hồng, cho ta thêm điểm! 9999 trọng, Long Tượng Trấn Ngục, thể nội tám ức bốn ngàn vạn khỏa Long Tượng tế bào!

« Bắc Minh Thần Công » Thôn Phệ Tinh Không, mọi loại võ học gia thân. . ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ta Võ Công Vô Thượng Hạn!