Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Võ Công Biến Dị!

Taotaikhoanmoi · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ra nhanh đi tác đang lôi cuốn đức ngang