Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch

AloneSurvival · Luyện Khí Tầng Hai ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hay mà hóng mà không có Vip dich có tâm