Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

23

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Thật Sự Không Muốn Gây Chuyện! (Dịch)

phu_sĩ_bắc_hà · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện vừa hay vừa hài, dịch ổn, mong DG tiếp tục phát huy

không não tàn hài
Truyện tương tự đề xuất bởi phu_sĩ_bắc_hà
Lặng_Ngẫm · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện siêu hài, thích hợp đọc để giải trí!

không não tàn hài
Truyện tương tự đề xuất bởi Lặng_Ngẫm
HonDe · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay đấy!

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế! · Luyện Hư Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

main vô sỉ aaaa