Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Thật Không Phải Khí Vận Chi Tử

ohzenosama · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay