Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Thành BOSS Tổ Sư Gia

Truyện có 205 chương.
1
Tổ Sư Gia Hệ Thống
2
Mộ Dung Gia Tộc
3
Đêm Gặp Mộ Dung Ngọc
4
Mời Khương Tiên Sinh Thu Ta Làm Đồ Đệ!
5
Chuẩn Bị Bái Sư
6
Nhiệm Vụ Chính Tuyến Ban Thưởng
7
Đồ Nhi Muốn Từ Hôn!
8
Giang Hồ Ca Quyết, Đỉnh Tiêm Đại Phái
9
Đến Tiếu Gia
10
Mở Miệng Từ Hôn
11
Chi Nhánh Nhiệm Vụ Hoàn Thành
12
Đột Nhiên Xảy Ra Dị Biến
13
Thanh Y Lâu Thích Khách
14
Đến Giang Đông Đi
15
Cửu Viêm Ma Tôn
16
Nửa Đường Gặp Chặn Giết
17
Kiếm Khí Diệt Địch
18
Tử Chiếu Tông Người Tới
19
Liệt Dương Thần Quân Ngô Minh
20
Giang Đông Tử Chiếu Các
21
Chuẩn Bị Đột Phá Mộ Dung Ngọc
22
Truyền Cho Ngươi Một Thức Cao Thâm Kiếm Pháp
23
Một Kiếm Hoa Nở
24
Đạo Sinh Vạn Vật
25
Giám Bia Trà Hội
26
Đến Trà Hội
27
Thần Linh Chuyển Thế Diệp Thanh Lâm
28
Trà Hội Bắt Đầu
29
Các Ngộ Diệu Pháp
30
Kiếm Tu Hạt Giống
31
Bổ Đủ Thiên Tiên Pháp
32
Ngưng Nguyên Thối Thần Thuật
33
Từ Trong Hỗn Độn Đi Tới
34
Thượng Cổ Lôi Thần
35
Độ Ngươi Đoạn Đường
36
Đạo Kinh
37
Ước Chiến Nhân Kiệt Bảng
38
Nghênh Ân Kiều Thượng
39
Kiếm Lạc Như Vũ
40
Truyền Pháp
41
Diêm Quân Truyền Thừa
42
Học Trộm Gia Nô
43
Trong Rừng Thanh Sam Cao Nhân
44
Vây Quét Truyền Thừa!
45
Mới
46
Long Phục Hoàng Tuyền Chi Đồ
47
Người Đeo Mặt Nạ Ra Sân
48
Ta Chính Là
49
Chúng Phái Lâm Môn
50
Giằng Co
51
Ngươi Trông Coi Gọi Đồ Chơi Nhỏ?
52
Thắng
53
Sắp Kết Thúc
54
Tranh Đoạt Đệ Tử
55
Lại Đi Xa
56
Quỷ Ngu Sơn
57
Trong Núi Miếu Hoang (1/ 4)
58
Luận Pháp (2/ 4)
59
Huyền Tịch Trấn Ma (3/ 4)
60
Bồ Tát Quả (4/ 4)
61
Tiêu Cục Cửa Ra Vào
62
Một Kiếm Đón Khách, Cháo Có Thừa Ấm (2 Hợp 1)
63
Đại Tự Tại Thiên Tử
64
Tích Huyết Đường Nghiêm Thương
65
Chúng Diệu Chi Môn
66
Thăm Dò Bí Địa
67
Thật Giả Chi Phân Biệt
68
Ngươi Đến
69
Tích Huyết Đường Cuối Cùng Đến
70
Địa Tiên Da Người
71
Bạch Liên Thiên Nữ
72
Việc Nơi Này Đã
73
Nam Hoang
74
Đại Hoang Bên Trong Thôn Trang
75
Lại Một Cái Thiên Mệnh Chi Tử
76
Thần Linh Hoa
77
Tự Tộc Mưu Đồ Bí Mật
78
Hổ Yêu Tập Thôn
79
Liễu Thụ
80
Trời Sinh Thánh Linh
81
Đạo Hữu Xin Dừng Bước
82
Ai Nói Ta Là Địa Tiên?
83
Di Tích Cổ Xuất Thế (1/ 5)
84
Nam Hoang Chấn Động (2/ 5)
85
Thiên Tiên Khí Cơ Giao Phong (3/ 5)
86
Cổ Tích Chi Chủ (4/ 5)
87
Nhanh Chân Đến Trước (5/ 5)
88
Vơ Vét Không Còn Gì
89
Bản Tọa Cáo Từ!
90
Côn Bằng Hậu Duệ
91
Sa Điêu
92
Thế Nào Chỉ Có Như Vậy Điểm?
93
Vị Nào Tổ Sư Hàng Thế?
94
Đương Thời Đệ Nhất Nhân
95
Cơ Duyên Ở Nơi Nào?
96
Thần Linh Hoa Ở Phương Nào?
97
Thượng Cổ Mật Tân, Đột Phá Tử Phủ
98
Tự Tộc Coi Trọng Thiên Tài
99
Trung Cổ Sau Đó, Tài Tình Thứ Nhất
100
Ta Tự Thành Vì Đại Thần Thông Giả!
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 205