Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Thần Vực Tất Cả Đều Là Địa Cầu Người Chơi

NAQuân · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

đc của ló đấy

lituong73 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hấp dẫn, siêu phẩm

không não tàn