Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng

ohzenosama · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Ma___Tộc · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

BiroPA · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay wa tg oy, ra chương tốc độ ik hihi