Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Phá CP, Cám Ơn

MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nhưng vì lược bớt thịt của ngta quá nên cho 3 sao rưỡi thôi.

không não tàn 1 vợ HE (happy ending) xuyên không ngôn tình