Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

23

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hệ Thống: Luân Hồi Nhạc Viên (Dịch)

llgaruu1234 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cho mình xin code mua full với

SỹKhang · Luyện Khí Tầng Tám ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay

Lamphuongtoan · Luyện Khí Tầng Chín ·
10 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

xin code mua chương bạn ơi.dịch nhanh nhé