Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp

Truyện có 624 chương.
1
Ta Muốn Làm Đại Hiệp
2
Cường Đại Thẻ Thể Nghiệm
3
Trong Ngục Tối Tuyệt Vọng
4
Đại Thu Hoạch
5
Bắt Lại Cho Ta
6
Xem Như Ngươi Lợi Hại
7
Người Giết Các Ngươi
8
Ta Nói
9
Làm Sao Lại Nhanh Như Vậy
10
Buồn Cười Trung Tâm
11
Không Tồn Tại
12
Về Nhà?
13
Rút Thưởng
14
Thẩm Gia
15
Quy Củ Đặc Biệt
16
Đêm Tối Thăm Dò
17
Không Mò Ra Sáo Lộ
18
Thẩm Gia Biệt Viện
19
Mở Rộng Tầm Mắt
20
Ẩn Tàng Tội Ác
21
Quyết Định
22
Vương Nổ
23
Chờ Đó Cho Ta
24
Không Biết Tự Lượng Sức Mình
25
Chết Không Có Gì Đáng Tiếc
26
Thanh Tẩy Tội Ác
27
Còn Phải Tự Mình Đến
28
Đại Thu Hoạch
29
Hệ Thống Thăng Cấp
30
Đại Loạn
31
Rút Khỏi
32
Thẩm Thành Nghiệp Bản Chép Tay
33
Vạn Kiếm Sơn Trang
34
Kì Lạ Sơn Thôn
35
Lấy Oán Trả Ơn
36
Thẩm Vấn
37
Vạn Kiếm Sơn Trang
38
Cái Này Không Tốt Lắm Đâu
39
Ám Sát
40
Được Tuyển Chọn Rồi?
41
Lo Nghĩ
42
Đêm Vào
43
Kinh Người Suy Đoán
44
Dù Sao Cũng Phải Xúc Động Một Lần
45
Phi Đao
46
Không Thể Tính Toán Theo Lẽ Thường
47
Hỏa Lô?
48
Bổ Cứu
49
Tại Hạ Thẩm Khang
50
Ta Cũng Không Muốn
51
Làm Hỏng Đại Sự Của Ta
52
Trước Chịu Ta Một Đao
53
Thế Thì Còn Đánh Như Thế Nào?
54
Thử Một Thanh
55
Lợi Hại
56
Thật Đáng Buồn
57
Đều Là Ta
58
Hoài Nghi
59
Kiếm Ở Đâu?
60
Buồn Cười
61
Mùi Vị Quen Thuộc
62
Giao Phong
63
Bí Pháp
64
Cảnh Giới Mới
65
Đáng Sợ Một Kiếm
66
Mới Rút Thưởng
67
Trang Chủ Vị Trí
68
Cũng Không Tính Quá Kém
69
Phương Châu Võ Lâm Minh
70
Bảo Hộ Trang Chủ
71
Một Khối Vải Rách
72
Không Khiến Người Ta Bớt Lo
73
Ám Phục
74
Chạy Trốn Được A?
75
Bọn Hắn Làm Sao Dám?
76
Chuyện Cũ
77
Vị Trí Minh Chủ
78
Ngươi Đến Ngồi?
79
Còn Có Ai Không Phục?
80
Đề Cử
81
Không Thể Lưu
82
Kết Minh?
83
Trà Này Không Thể Uống
84
Suy Đoán
85
Thân Phận
86
Giằng Co
87
Chất Vấn
88
Đi Mau!
89
Ngươi Đoán
90
Đây Là Muốn Chạy
91
Từ Vừa Mới Bắt Đầu Liền Sai
92
Toàn Nhờ Vào Ngươi!
93
Còn Có Bao Nhiêu Đồ Tốt
94
Chiến Cuộc Nghịch Chuyển
95
Thân Phận
96
Thử Một Lần Liền Biết
97
Biến Cố
98
Tự Cho Là Thông Minh
99
Dã Tâm
100
Ngươi Đến Tột Cùng Là Ai