Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

17

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà

Ma___Tộc · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, đọc khá hấp dẫn

Tiểu_ngư_tiênquan · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay nha. Cố lên

ChúcNguyệt · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay hấp dẫn đọc khá hay

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
83 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay!

phaivodanh · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
75 Đánh Giá
Thấp Độ YY

theo thể loại thần bí hút cốt truyện nên bá vừa vừa dần dần

không não tàn nhiều vợ đấu trí