Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tạ Mời! Người Tại Hokage, Đã Cưới Tsunade

zenzo332 · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện ok..