Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Mỗi Ngày Tùy Cơ Một Cái Mới Hệ Thống

ntvinh160396 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
10 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện đọc k não vui thú vị vô cùng

không yy hậu cung