Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Là Umbrella Đại Boss

Truyện có 658 chương.
1
Trọng Sinh Mà Về
2
Virus Kết Tinh
3
Khương Vũ Dao
4
Đỏ Dạng Xòe Ô Tiêu Chí
5
Nhân Viên
6
2 Cái Lựa Chọn
7
Xéo Đi
8
Tiền Tài Nơi Phát Ra
9
Thối Luyện, Mở Ra Quyền Hạn
10
Dược Vật Nghiên Cứu Chế Tạo Khoa Học Kỹ Thuật
11
Tiền Tài Đúng Chỗ
12
Kẻ Nháo Sự
13
Tiến Về Công Xưởng
14
Thị Sát Công Xưởng
15
Đối Kháng Sở Hữu Virus
16
Đông Lâm Tập Đoàn Động Tác
17
Nghiên Cứu Chế Tạo Kháng Bệnh Làm
18
Kinh Hãi
19
Mọi Người Kinh Hãi
20
Chương Các Hạng An Bài
21
21 Chương Qua Trung Tâm Bệnh Viện
22
22 Chương Đi Vào Trung Tâm Bệnh Viện
23
Doanh Đức Nghĩa Nể Tình
24
Doanh Đức Nghĩa Kinh Hãi
25
Chuyên Gia Kinh Hãi
26
Chuyên Gia Tham Lam
27
Lý Dục Giận
28
28 Chương Đều Giải Quyết
29
2000 Vạn Đại Đan
30
Nhiều Nhất 1 Năm, Nếu Không Liền Băng
31
2000 Vạn Hợp Đồng, Chính Thức Ký Kết
32
Toàn Bộ Kết Thúc
33
Tìm Đến Cửa
34
Tính Kế
35
Mua Xe Kế Hoạch
36
Xuất Phát
37
Trào Phúng
38
Trông Xe
39
300 Vạn Xe
40
Umbrella Vi Danh
41
Toàn Bộ Giải Quyết
42
Đánh Người, Đoạt Xe
43
Cao Điệu Lên Đường
44
Trường Học Chấn Động
45
Hiệu Trưởng Khẩn Cầu
46
Nhất Định Hối Hận
47
Khai Hội
48
Tương Lai Trù Tính
49
Độc Quyền Sự Tình
50
Độc Quyền Giải Quyết
51
Mua Sắm Máy Móc
52
2 Trọn Bộ Máy Móc
53
Sở Hàm Vận
54
Không Cần Tiền, Miễn Phí
55
Biến Dị Cúm Gia Cầm Bạo Phát
56
Nhân Viên Cảm Nhiễm Virus
57
Kháng Bệnh Làm Cường Hiệu
58
2 Cái Lão Hồ Ly Hợp Tác
59
Công Ty Dự Phòng
60
60 Chương Lắp Đặt Chế Dược Máy Móc
61
Húc Nhật Ký Giả Chiêu Đãi Hội
62
1 Cắt Sẵn Sàng, Lập Xuống Hạng Mục
63
Mệnh Danh
64
Bắt Đầu Sản Xuất
65
Phòng Trộm Thuốc Dẫn
66
66 Chương Thành Công, Lý Dục Lời Nói
67
Ngồi Đợi Nhìn Ra Xấu
68
68 Chương Trị Liệu! !
69
Thời Khắc Cuối Cùng
70
70 Chương Kết Quả Đã Định
71
Trị Người Chết
72
72 Chương Trung Tâm Bệnh Viện Cường Thế Tiếp Nhận
73
Viêm Hoàng Sóng Lớn
74
Thanh Danh Đại Triển
75
Họ Lâm Đều Cắm
76
Khai Hội
77
30 Đến Cái Thối Ngũ Binh
78
78 : Muốn Đừng Tới Thủ Tinh Trung Báo Quốc
79
3 Cái Vấn Đề
80
80 : Thành Công Thông Báo Tuyển Dụng!
81
2 Cái Họ Lâm Tại Thụ Thẩm
82
82 Chương Đông Lâm Tập Đoàn Hội Nghị
83
Lâm Đông Mới Tới Đến
84
Thông Lệ Kiểm Tra
85
Không Có Bị Tức Chết Coi Là Tốt
86
86 Chương 9000 Vạn Tới Tay!
87
Đến Tiếp Sau Quy Hoạch
88
Thành Công Mở Ra 2 Giai Quyền Hạn
89
3 Trồng Vắcxin Phòng Bệnh
90
90 Chương Lý Dục Khuyên Bảo
91
Các Hạng Công Việc
92
92 Chương Vắcxin Phòng Bệnh! ! !
93
Thử Sản Xuất?
94
Ký Giả Hội Trước Giờ
95
Ký Giả Kẹt Xe
96
Lý Dục Cuồng Ngạo Tuyên Bố
97
Vắcxin Phòng Bệnh Thương Thế Tuyên Bố
98
98 Chương Công Ty Đổi Tên
99
Thân Gia Ức Vạn
100
Dược Phẩm Giá Cả Tạm Định