Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

23

Bình

457

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Không Phải Là NPC (FULL Dịch)

Truyện có 783 chương.
1
[Đã beta] Ta Là NPC Lưu Dân
2
[Đã beta] Độ Thiện Cảm Và NPC Đặc Thù
3
[Đã beta] Nông Phu Tầng Chót Không Có Nhân Quyền
4
[Đã beta] Chuyển Chức Và Đao Thuật Cơ Sở
5
[Đã beta] Điểm Tiềm Năng Và Bàn Tay Vàng
6
[Đã beta] Lần Thứ Hai Chuyển Chức, Cung Tiễn Thủ
7
[Đã beta] Nguồn Gốc Của Điểm Tiềm Năng Và Hiệu Quả Giảm Dần
8
[Đã beta] Thôn Phượng Vũ Khủng Hoảng Tài Chính!
9
[Đã beta] Lần Thứ Ba Chuyển Chức, Lính Ném Giáo
10
[Đã beta] Kỳ An Toàn Kết Thúc, Địch Nhân Tập Kích!
11
[Đã beta] Bạo Sát! Binh Chủng Tinh Anh!
12
[Đã beta] Chiến Đấu Kết Thúc, Kiểm Kê Thu Hoạch!
13
[Đã beta] Sách Kỹ Năng Đến Từ Đại Cường Đạo Tặc!
14
[Đã beta] Ý Nghĩa Đại Biểu Của Sách Kỹ Năng!
15
[Đã beta] Lạc Thiên Thiên Giác Ngộ!
16
[Đã beta] Hang Ổ Của Đại Cường Đạo Tặc!
17
[Đã beta] Phương Hướng Chuyển Chức Lính Tinh Anh!
18
[Đã beta] Nghề Nghiệp Ẩn Tàng, Trọng Giáp Mạch Đao!
19
[Đã beta] Thuộc Tính Cùng Thực Lực Tăng Mạnh!
20
[Đã beta] Chiêu Mộ Binh Chủng, Chủ Động Xuất Kích!
21
[Đã beta] Phá Cửa Mà Vào, Đánh Đâu Thắng Đó!
22
[Đã beta] Đao Ra Quỷ Thần Khiếp Sợ
23
[Đã beta] Trên Tinh Anh, Thủ Lĩnh Đạo Tặc
24
[Đã beta] Đao Xuyên Trời Cao, Một Đao Chế Địch!
25
[Đã beta] Người Đầu Hàng Miễn Chết, Người Chống Cự Giết!
26
[Đã beta] Văn Sĩ Áo Trắng Trong Sơn Trại
27
[Đã beta] Thông Tin Về Chuyến Chức Binh Chủng Đặc Thù
28
[Đã beta] Chiêu Mộ! NPC Đặc Thù Tới Tay!
29
[Đã beta] Danh Thần Tương Lai? Kiếm Bộn Rồi!
30
[Đã beta] Thăng Cấp Thêm Điểm, Thực Lực Tăng Mạnh
31
[Đã beta] Huyện Thành, Quận Thành Cùng Đô Thành!
32
[Đã beta] Ước Mơ Đến Từ Người Chơi!
33
[Đã beta] 3 Quyển Sách Kỹ Năng, Thu Hoạch Bội Thu!
34
[Đã beta] Mình Đồng Da Sắt
35
[Đã beta] Võ Tướng... Chỉ Cách 1 Bước!
36
[Đã beta] Bán Tô Mục Cho Ta Đi!
37
[Đã beta] Có muốn nếm thử mùi vị bị công thành hay không?
38
[Đã beta] Hai người cưỡi một ngựa, một trận chiến công thành!
39
[Đã beta] Miên Thiên Sư Hối Hận!
40
[Đã beta] Một bước giết mười, máy chảy thành sông!
41
[Đã beta] Chiếm Lĩnh, Cướp Đoạt Hoặc Phá Hủy!
42
[Đã beta] Hết Thảy Đều Kết Thúc, Chuẩn Bị Chuyển Chức
43
Binh Chủng Đặc Thù, Huyền Giáp Thiết Kỵ!
44
Hắc Lân mã và cường hóa mọi mặt
45
Kỹ Năng Đặc Thù, Đại Sư Vũ Khí!
46
Đặc Tính Thần Lực Và Cực Hạn Của Binh Chủng!
47
Ba Kỹ Năng Cấp Đại Sư
48
Bạch Kỳ Sơn Sắp Đột Phá
49
Hoàng Cân! Hoàng Cân! Hoàng Cân!
50
Thăng Cấp Lãnh Địa! Phượng Vũ Thành!
51
Mưa Tiến Và Giáo Không Kẽ Hở
52
Dễ Dàng, Đánh Đâu Thắng Đó!
53
Có Được Cường Đạo Của Võ Tướng Sơn Trại
54
Thủ Lĩnh Cường Đạo, Võ Tướng Hàn Ly
55
Em Gái Đáng Yêu Nổi Giận!
56
Phương Pháp Đột Phá Binh Chủng Cực Hạn
57
Nhất Cung Song Tiễn, Đột Nhập Cửa Thành!
58
Côi Xay Thịt Trên Chiến Trường
59
Một Người Một Đao, Kinh Sợ Đẩy Lùi Ngàn Quân
60
Đục Xuyên Trận Địa! Một Đao Trừ Địch!
61
Hàn Ly thật và giả, lời mời từ Hàn Ly!
62
Võ Tướng Chi Tâm, Tất Thắng Chi Niệm
63
Đột Phá! Binh Chủng Cực Hạn!
64
Rơi Xuống! Võ Tướng Mô Bản!
65
Mô Bản Ban Đầu, Võ Tướng Tô Mục!
66
Mô Bản Võ Tướng Mang Tới Biến Hóa!
67
Điểm Thuộc Tính Tự Do Sinh Ra!
68
Trong Vòng Trăm Mét, Người Chết Nước Vong!
69
Quét Dọn Chiến Trường, Điên Cuồng Thu Hoạch!
70
Huyết Văn Huyền Kim Cùng Vũ Khí Ám Kim!
71
Cực Hạn Thêm Điểm Và Binh Chủng Chuyên Môn
72
Cách Bồi Dưỡng Binh Chủng Đặc Thù
73
Treo Thưởng Hot Khắp Diễn Đàn
74
NPC Nông Phu Trị Giá 5 Vạn
75
Tô Mục Bị Nghiền Ép Thuộc Tính
76
Hình Thức Ban Đầu Của NPC Binh Chủng Đặc Thù
77
Thiết Huyết Luyện Binh, Một Bước Cuối Cùng!
78
Chiến Tranh Với Người Chơi Lãnh Địa
79
Binh Chủng Chuyển Biến, Đặc Tính Sinh Ra!
80
Thiên Hạ Đệ Nhất? Thiên Hạ Đệ Nhất!
81
Tô Mục Nổi Tiếng Ở Hiện Thực!
82
Bách Hiểu Sanh Lại Lần Nữa Suy Đoán!
83
Tiêu Diệt Toàn Bộ Hoàn Tất, Về Thành Chuyển Chức!
84
Binh Chủng Chuyên Môn, Huyền Giáp Thiết Kỵ!
85
Cố Hóa Mô Bản, Binh Chủng Thuộc Tính!
86
Binh Chủng Mạnh Nhất Được Sinh Ra!
87
Ý Nghĩa Của Thuộc Tính Chỉ Huy Đối Với Võ Tướng!
88
Lạc Thiên Thiên, Tốt!
89
Chế Tạo Vũ Khí Chuyên Môn!
90
Linh Khí, Huyết Văn Kích Ra Đời
91
Hệ thống thông cáo... Cập nhật hệ thống!
92
Thế giới đổi mới, quy tắc xuất hiện
93
Nội Dung Cập Nhật Và Trò Chơi Khởi Động Lại
94
Trò Chơi Công Lược Của Lạc Thiên Thiên
95
Thăng Cấp Công Pháp, Võ Tướng Hạng Hai!
96
Con Đường Mưu Sĩ Của Lạc Thiên Thiên
97
Lãnh địa thăng cấp, bước chuẩn bị cuối cùng
98
Kịch bản bắt đầu, Loạn Hoàng Cân!
99
Hố Lớn Của Nội Dung Nhiệm Vụ
100
Lưu Quan Trương chết dần do mạng sống con người