Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Hỗn Độn Thành

Ma___Tộc · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện khá hấp dẫn, nội dung ổn