Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta độ 999 lần thiên kiếp

Truyện có 210 chương.
1
Thái Quỳnh Môn Chưởng Môn ( Tết Nguyên Đán Vui Vẻ, Sách Mới Đại Cát )
2
Định Ngạc Đan ( Tết Nguyên Đán Vui Vẻ, Sách Mới Cầu Phiếu Đề Cử )
3
Thứ 999 Lượt Thiên Kiếp (18:00 Tăng Thêm, Canh Thứ Ba )
4
Thái Quỳnh Môn Mặt Mũi, Quá Nhiều ( 0 Điểm Canh Thứ Nhất )
5
Ngũ Hành Tụ Linh Đan (12: 00 Canh Thứ Hai )
6
Kia Là Thiên Nộ (18:00 Tăng Thêm Canh Thứ Ba )
7
Ngũ Liên Kiếm Tông (0: 00 Canh Thứ Nhất Cầu Phiếu Đề Cử )
8
Luyện Hồn Kiều (12: 00 Canh Thứ Hai Cầu Phiếu Đề Cử )
9
Tư Chất Quá Kém (18:00 Tăng Thêm Canh Thứ Ba )
10
Giáp Tửu Chân Nhân (0:00 Canh Thứ Nhất )
11
Đêm Khuya Bái Phỏng (mười Hai Giờ Canh Thứ Hai Cầu Phiếu Đề Cử )
12
Nghị Luận
13
Chính Là Thèm Người Khác Thân Thể!
14
Trân Kỳ Linh Lung Cục
15
Vào Cuộc
16
Xuất Sinh Độ Khó Có Điểm Cao
17
Đừng Nói, Sợ Phiền Phức
18
Nhịn Không Được Đem Ngươi Đánh Gãy
19
Hứng Thú Cho Phép Luyện Khí Kỳ
20
Sư Huynh Cõng Ta Qua
21
Cơm Đùi Gà, Chưng Sủi Cảo, Trứng Luộc Nước Trà Cùng Phù Lăng Cải Bẹ
22
Nhất Định Là Tiên Trưởng Thử Thách
23
Xích Hà Tiên Tử Hai Phần Duyên
24
Ta Định Lực Cao
25
Người Lực Lượng Là Có Hạn
26
Ngu Xuẩn Chính Đạo Chủ Nghĩa -50
27
Cơ Duyên Quá Kém
28
Đập
29
Có Điểm Mặt Đau
30
¿
31
Hai Chữ, Ổn
32
Vấn Đề Quá Nhiều
33
Quyết Định
34
Cự Tuyệt Bắt Chuyện
35
Nửa Canh Giờ Học Được
36
Hai Cái Tin Tức
37
Tham Gia Tiên Cốc
38
Đó Không Phải Là Chân Chưởng Môn Sao?
39
Cái Này Rất Quá Đáng
40
Phi Tiên Lạc Trần Thiên (thượng)
41
Cảm Tạ Vị Thứ Nhất Minh Chủ 【 Tôn Lão Thấp 】, Cơ Hồ Là Độc Diễn Chính Vì 【 Thanh Minh 】 Trước Thời Hạn Mở
42
Phi Tiên Lạc Trần Thiên (hạ)
43
Chân Chưởng Môn Chính Là Buồn Bực Phát Đại Tài A
44
Ba Năm Bình
45
Cửu Tiên Môn Chí Bảo
46
Cảm Nghĩ
47
Lại Một Cái Thái Quỳnh Môn Người
48
Lại Một Cái Thái Quỳnh Môn Người
49
Cảm Tạ
50
Bạn Tri Kỉ
51
"tổ Chim"
52
Ta Dạy Cho Ngươi Lưng Thơ Đường Ba Trăm Thủ
53
Còn Có Nhìn Hay Không?
54
Chưởng Môn Sư Huynh Định Lực Cao
55
Tay Run
56
Nhanh Cho Tiên Trưởng Mở Cửa!
57
Đều Là Chút A Chắn Chi Vật!
58
Thiên Trọng Chân Nhân Giấy Nợ
59
Lam Bạch Đích Thiên Cho Đại Gia Chúc Tết Á!
60
Tiên Nhi Tình Báo
61
Đến Thật
62
Gọi Sơn Môn
63
Ngươi Cùng Ta Xuống Núi
64
Thỉnh Thoảng Thấy
65
Xã Hội Ta Chân Ca, Người Thực Không Nói Nhiều
66
Bóp Nát Ngươi
67
Cẩm Minh Tiên Trưởng!
68
Ngọa Phật Sơn Ngọa Phật Tự
69
Vạn Linh Cư Sĩ
70
Thiên Trọng Chân Nhân Tung Tích
71
Tâm Cảnh Viên Mãn, Độ Kiếp Phi Thăng
72
Linh Sơn Dẫn Vào Trận
73
Tiếp Thiên Cung
74
Thiên Châu
75
Phiếu Đề Cử Tăng Thêm Treo Thưởng
76
Ta Ôm Chỗ Nào Hảo
77
Danh Nhân Danh Ngôn
78
Luật Sát Lão Nhân
79
Chưởng Tâm Lôi
80
Thiên Trọng Chân Nhân Nhắc Nhở
81
Cùng Chưởng Môn Sư Huynh Cùng Một Chỗ
82
Doanh Thiên Cổ Cùng Mị Hoa
83
Phảng Phất Giống Như Khuynh Thành
84
【 Ngươi Đi 】
85
Hai Cái Nữ Khách Tới Thăm
86
Thông Thiên Tháp
87
【 Chưởng Môn Sư Huynh Làm Náo Động +50 】
88
Ngũ Cô Nương
89
(╯ ̄д ̄ )╯╘═╛
90
Mở Thiên Môn, Nhập Thần Châu
91
Tiên Duyên Đại Hội ( Một )
92
Duy Ta —— Tửu Kiếm Tiên
93
Ngươi Định Lực Như Thế Nào?
94
Tiên Duyên Đại Hội ( Hai ) ( Cầu Phiếu Đề Cử )
95
Tiên Duyên Đại Hội ( Ba ) ( Cầu Phiếu Đề Cử )
96
Ngươi Thật Biết Nói Chuyện ( Cầu Phiếu Đề Cử A! )
97
Tiên Duyên Đại Hội ( Bốn )
98
Định Lực Vô Song ( Cầu Phiếu Đề Cử )
99
Ngày Hôm Nay Trọng Bàng Giao Dịch —— Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc Tác Phẩm « Quỷ Bí Chi Chủ »
100
Ngày Mai Ngươi Liền Hiểu Rồi ( Cầu Phiếu Đề Cử! )
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 210