Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

20

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Có Thể Tự Động Tu Luyện(Dịch)

Thương Mèo · Luyện Hư Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

thấy giống cv quá X.X

Tuânnh1234467 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay váo đọc đi các đạo h

DâmThấn · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nhảy đi các đạo h,truyện hay😍😍😁😁