Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

184

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật (Dịch)

Truyện có 582 chương.
1
Truy tung vạn vật trong phạm vi mười mét
2
Trong phạm vi 10 mét có ai ái mộ ta?
3
Nhân Sinh Lụm Tiền
4
Tâm Như Xà Hạt
5
Một Đầu Heo Có Mộng Tưởng
6
Phương Thức Biến Cường Phi Thực Tế
7
Súp Cá Chép, Nấm Độc, Cỏ Nước Và… Đá
8
Các Vị Chậm Đã!
9
Thiên Địa Chi Bảo
10
Đi cùng ta đến nha môn một chuyến
11
Xui Vãi Chưởng!
12
Ta Gặp Được Tiên Nhân Rồi
13
Một Đống Shit Trâu Ngộ Nhân Sinh
14
Phơi Bày Chân Tướng
15
Ngươi Xứng Sao?
16
Dĩ Bỉ Chi Đạo, Hoàn Thi Bỉ Thân
17
Gặp Được Cái Mộ
18
Xin Nhận Tiểu Đệ Một Lạy!
19
Đi Đến Vương Gia
20
Diệt Vương gia
21
Ta Gả Tiểu Nhã Cho Hắn
22
Rơi Chén Làm Hiệu
23
Đầu Có Hố
24
Ta Là Đại Ca Của Trương Kỵ!
25
Lúc Trước Ngươi Thề Thế Nào?
26
Ngươi Cũng Biết Hồng Nhan Họa Thủy?
27
Âu Hoàng Cùng Phi Tù
28
Tinh Quái Nội Đan Cùng Trung Phẩm Linh Thạch
29
Muốn Ngồi Ăn Rồi Chờ Chết? Không Tồn Tại
30
Lừa Dối Khập Khiểng
31
Rời Nhà Đi Tu Tiên
32
Một Gốc Tiểu Hoa Bìm Biếc
33
Đường Xá Gian Nguy
34
Đan Dược Quá Hạn, Cố Mà Ăn Đi.
35
Không Rảnh Chơi Đùa Cùng Các Ngươi
36
Thiên Địa Có Chính Khí
37
Nghĩ Cũng Hay Lắm
38
Ta Cầu Ngươi Mau Giết Ta Đi
39
Há Miệng Liền Khoác Lác
40
Tìm Ai Nói Lý Đây?
41
Mộ Dung Vân Lan
42
Không Đi Theo Sáo Lộ
43
Đến Ký Châu
44
Ngươi Là Người Phương Nào!?
45
Ta Cuống Nha!
46
Gió Nổi Mây Phun
47
Các Ngươi Định Làm Thế Nào?
48
Đồ Nhi Tạ Ơn Sư Phụ!
49
Thiên Vân tông Thánh tử
50
Nửa Ngày Phá Cảnh
51
Đây Là Giang Sơn Của Trẫm
52
Thiên Vân Tông Quá Mỹ Hảo
53
Hiểu Lầm Mỹ Diệu
54
Vạn Niên Giả Hoàng Tinh
55
Tút Tút Tút Ục Ục!
56
Nhãn Tuyến Của Vô Tâm Tông
57
Phụng Mệnh Gây Sự
58
Khiêu Khích
59
Tám Ngàn Linh Thạch, Combo Trách Nhiệm
60
Đại Ca, Ngươi Chớ Có Xúc Động, Chuyện Gì Cũng Từ Từ!
61
Ngươi Chọn Con Đường Thật… Chật Vật!
62
Sưu Tầm Thiên Vân Sơn Mạch
63
Vật Phẩm Đặc Thù
64
Ưu Tú Cũng Là Một Loại Phiền Não
65
Ức Vạn Niên Linh Khí Chi Tinh
66
Rốt Cuộc Cũng Thoải Mái
67
Cõng Nồi Cho Ta
68
Nói Lung Tung Gì Đấy?
69
Gió Tanh Mưa Máu
70
Uỷ Thác
71
Đồ Nhi, Cái Này Cho Ngươi
72
Truy Hạnh Vận
73
Cải Cách Thiên Vân Tông
74
Thánh Tử Thật Sự Là Người Tốt
75
Aiz, Tịch Mịch!
76
Cự Châu Hoành Không
77
Thăm Dò
78
Có Gì Không Dám
79
Bạch Hổ Thánh Tử
80
Thuận Ta Thì Sống, Nghịch Ta Thì Chết
81
Người Với Người Sao Lại Chênh Lệch Lớn Như Vậy?
82
Không Biết Xấu Hổ Cũng Chỉ Có Hắn
83
Ta Là Loại Người Này Sao?
84
Thiên Kiêu Phong Vân Bảng
85
Các Ngươi Có Nguyện Thần Phục Vô Tâm Tông Ta?
86
Điểu Thương Hoán Pháo
87
Công Pháp Khắc Chế
88
Muốn Chơi Không Ta?
89
Còn Có Việc Này?
90
Làm Không Được Cái Nghề Này
91
Không Kiêng Nể
92
Đến Lúc Báo Thù
93
Thiên Uy Huy Hoàng
94
Nhân Cơ Hội Vơ Vét Tài Sản
95
Quả Thực Là Cắt Tay
96
Bị Chơi Hỏng Mất
97
Người Kế Tiếp Chính Là Ngươi
98
Phế Hắn
99
Trên Lôi Đài, Không Thể Giết Người
100
Chỉ Có Chết!