Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

58

Bình

353

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch) của tác giả Can Đáo Thiên Minh

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
30,650
3
14,000
4
11,600
5
10,000
6
6,000
7
4,000
8
2,000
9
500
10
200
11
200
12
100