Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

58

Bình

353

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)

Truyện có 732 chương.
1
Ta có thể lấy ra thuộc tính
2
Nâng cao căn cốt, ngộ tính
3
Trung đẳng thiên thư
4
Tình trạng thuộc tính
5
Lấy ra thuộc tính của Hung thú
6
Các ngươi cứ đánh đi, không cần phải để ý đến ta!
7
Thanh Vân Tông lúc nào sinh ra một yêu nghiệt như vậy? !
8
Dung hợp dược lực, Tử Tâm Thảo năm cánh!
9
Thiên phú luyện đan!
10
Thiên tài cấp căn cốt, thông minh như yêu!
11
Chương 11
12
Dễ như trở bàn tay
13
Mộc nhân đều bị hắn làm hỏng!
14
Một nén nhang, người kỳ quặc
15
Một chưởng đánh bay luyện khí tầng tám
16
Không cẩn thận sờ phải 36d(
17
Ngươi ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi.
18
Hai thành kiếm ý, cấp độ yêu nghiệt thiên tài!
19
Ta muốn học thuật luyện đan
20
Nội môn bảng anh tài
21
Không chết cũng người tàn phế? ( 2)
22
Thanh Vân Tông đệ nhất yêu nghiệt!
23
Địa giai công pháp, kiếm ý bọt khí!
24
Sơ Dương kiếm ý, đúng là yêu quái mà!
25
Đường Minh tuyệt vọng
26
Vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu?
27
Cầm Long Kình!
28
Đột phá Tụ Nguyên, công pháp tiểu thành
29
Hoa Thụ Vinh anh tài đứng thứ ba mươi sáu!
30
Chương 30
31
Bên trên Vương cảnh
32
Thiên phú Bát phẩm luyện đan!
33
Lâm trưởng lão muốn điên rồi!
34
Chương 34
35
Thì ra lại là hắn.
36
Một voi chi lực!
37
Chiếu ảnh kiếm pháp.
38
Hay ngươi xuống nói với diêm vương đi, ta không rảnh.
39
Hai thành đao ý
40
Kim Ô Hàm Nhật, bốn thành kiếm ý
41
Cố gia, hôn sự
42
Ngươi không xứng
43
Phế một cánh tay của ngươi.
44
Nhóm yêu nghiệt Bắc Tuyết Sơn Trang
45
Chương 45
46
Vệ Trang không bằng hắn
47
Sức mạnh áp đảo, đứng thứ 9 trên bảng thiên tài
48
Kiểm tra lực, chín cái chuông đồng
49
9 chuông cùng vang lên
50
Vách chuông quyền ấn, gặp lại mộc nhân
51
Như Ảnh Tùy Hình Công bốn ảo ảnh?
52
Kẻ yêu nghiệt thôi diễn công pháp!
53
Trước hỏi qua ta một kiếm này!
54
Ngay cả tư cách xách giày cho ta ngươi cũng không có
55
Nhẫn tâm nghiền ép! ( 2)
56
Ngưng chân cảnh, nhật nguyệt trầm luân
57
Hai loại kiếm ý, không ai có thể ngăn cản
58
Rất nhiều chỗ tốt, phong thái không gì sánh được
59
Súc địa thành thốn cùng thuấn sát
60
Đoạn thủy kiếm và Thiếu Dương kiếm
61
Thượng phẩm Hàn Phong, Đạo tặc Quỷ cú
62
Phượng Hoàng và gà là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt
63
Phạn Thiên Kiếm Trủng
64
Xuân thú (1)
65
Giải Thiên Y, Yến Thanh Diên
66
Hoàng Đạo long khí
67
Cút ngay
68
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là cười nhạo
69
Hai ngàn sát ý!
70
Thoải mái bắt nạt?
71
Thanh Diên đã có người trong lòng??
72
Thanh Vân tông chỉ là hạng gà đất chó sành mà thôi.
73
Ta tới
74
Nếu ngươi có thể đỡ được một kiếm của ta!
75
Hai thành Sát Lục kiếm ý!
76
Bắc Tuyết bát quan
77
Thuộc tính Ngưng thần, liên tiếp phá tam quan
78
Ngày sau không có ai, danh chấn tứ tông
79
So tài bắt đầu, Thủ Lôi!
80
Trong vòng ba chiêu, ta nhất định đánh bại hắn!
81
Một chỉ đánh bại Kinh Đồng
82
Không coi ai ra gì.
83
Mặt trời đỏ ép sông băng
84
Vô địch trong lớp người cùng trang lứa!
85
Đợi ta đánh bại Bắc Lâm Giang!
86
Kiếm Đảm Nhật Nguyệt, Bại!
87
Thiên Kiêu Chi Danh, Kiếm Chỉ Cát Lộc Yến!
88
Đột phá Ngưng Chân
89
Tinh Hà Kiếm Điển, chuyện kết thân
90
Công tử, có phiền toái!
91
Công tử áo trắng, một chỉ đã giết người
92
Tiên Cung Ly và Tụ Lý Thanh Long
93
Ngư Tràng Kiếm, Ngạt Độc Chưởng Lực
94
Ngươi lại dám giả mạo thiên kiêu Cố Thiếu Dương? !
95
Kẻ lừa đảo bán đại lực hoàn
96
Ta còn chưa giết qua Ngưng Chân hậu kỳ
97
Du Thần Trị Nhật
98
Tiểu Thú Vương Kỳ Dã, một kiếm quất bay Yêu thú cấp sáu
99
Trân thú viên, Lưu Ly Bạch Khổng Tước!
100
Thần Hải Ly Long, thuộc tính bọt khí chưa từng thấy trước đây.